Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargılama Faaliyetleri COVID-19 Salgınından Nasıl Etkileniyor?

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün Türkiye’de daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hükümet ve idari makamlarca birçok tedbir alındığı gözlemlenmektedir. Bu tedbirler kapsamında, Adalet Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 17.3.2020 tarihli, İstanbul Barosu (“Baro“) tarafından 16.3.2020 tarihli ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı (“Daire Başkanlığı“) tarafından 16.3.2020 tarihli adliyelerin çalışma düzeni ve arabuluculuk toplantıları açısından önemli sonuçları olan tavsiye kararları ve duyuruları yayımlanmıştır.

Tavsiye Kararları ve Duyurular

– Bakanlık’ın Kararı

Bakanlık, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde, duruşma ve keşiflerin ertelenmesini önermektedir.

– Baro’nun Merkez Adliyelerle Mutabık Kalınan Noktalara İlişkin Duyurusu

Baro’nun merkez adliyelerdeki mahkemeler ile varılan mutabakat üzerine yayımlandığı duyurudaki önemli noktalar ise şu şekildedir:

  1. Daha önce duruşma günü belirlenmiş olan tüm davaların duruşma günü 14 Nisan 2020 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenecektir.
  2. Duruşmaların ertelenmesi için avukatların mazeret dilekçesi sunmasına gerek bulunmamaktadır.
  3. Bu süreçte mahkeme kalemlerindeki memur sayısı sınırlı tutulacaktır. Avukatların bu durumu da dikkate almaları ve dilekçe/taleplerini acil işlerle sınırlandırmaları önerilmektedir.
  4. Tutuklu sanık bulunan dosyaların duruşmaları görülecektir. Tutuksuz sanıklı ceza dosyaları ise diğerleri gibi ertelenecektir.
  5. Bu süreçte hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri işleyeceğinden, avukatların bu hususa dikkat etmesi ve gerekli işlemleri ilgili süreler içerisinde yapmaları gerekmektedir.

 Daire Başkanlığı’nın Kararı

Daire Başkanlığı, başlamış ve devam eden arabuluculuk süreçlerinde telekonferans yönteminin tercih edilmesini, yeni başlayanlardaysa toplantı gününün yasada belirtilen sürelerin sonuna doğru verilmesini ve bu toplantıların da telekonferans yoluyla yapılmasını önermektedir.

Kararların Uygulamadaki  Etkileri

Mahkemeler bu tavsiye kararlar üzerine, duruşma günü yakın dosyaları re’sen ele alarak duruşma günlerini ertelemeye ve avukatları Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden bilgilendirmeye başlamıştır.

Mahkeme kalemlerindeki memurlar dönüşümlü olarak çalışmaya başlamış ve böylece memur sayısında azalma meydana gelmiştir. Memurlar, dilekçelerin UYAP üzerinden sunulması ve gerekli olmadıkça adliyeye gelinmemesi konusunda avukatları uyarmaktadır.

Arabulucular da kararları dikkate alarak, arabuluculuk toplantılarını ertelemeye ve telekonferans yoluyla toplantı yapmaya başlamıştır.

Sonuç

COVID-19 salgını yargılama faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemekte olup, alınan önlemler sebebiyle yargılama faaliyetlerinde birtakım gecikmelerle karşılaşılabilecektir.

Ayrıca, her ne kadar duruşmaların ertelenmesi ve herhangi bir keşif işlemi yapılmaması yönünde tavsiye kararları bulunmaktaysa da bu kararlar mahkemeler için bağlayıcı olmadığından avukatların dava dosyalarını UYAP üzerinden yakından takip etmesi tavsiye edilmektedir

Benzer içerikler