Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Proje Finansman Tahvilleri: Detayları Belli oldu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 25 Şubat 2020’de yapılan değişiklik ile temeli atılan projeye dayalı menkul kıymetler (“PDMK”) Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı (“Taslak Tebliğ”) ile vücut buluyor. Taslak Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Taslak Tebliğ, kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi projelerin finansmanına dayalı menkul kıymetlerin özel bir fonda toplanarak sermaye piyasalarında işlem görmesinin yolunu açıyor.
  • Bu doğrultuda,  PDMK karşılığında toplanan para ve/veya diğer varlıklarla, proje finansmanına konu varlıklara dayalı olarak oluşturulan portföyü işletmek amacıyla inançlı mülkiyet esaslarına göre tüzel kişiliği olmayan ancak bağımsız bir malvarlığına sahip proje finansman fonu (“Fon”) kurulacak. Fon’un kurulması ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi olacak.
  • PDMK, (i) yalnız bir projenin finansmanına konu proje gelir ve diğer hakları veya (ii) farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı krediler ve bunların refinansmanı için kullandırılan teminatlı kredilerden kaynaklanan alacaklar karşılık gösterilerek ihraç edilecek.
  • PDMK halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış marifetiyle ihraç edilebileceği gibi yurt dışına da ihraç edilebilecek. PDMK ihracı sonucu elde edilen kaynak, projenin finansmanı amacıyla kullanılacak ve Fon’a yatırımda bulunan yatırımcılar ise Fon’un gelirinden uzun vadeli bir kar sağlayacak.

Sonuç

Taslak Tebliğ, uzun zamandır konuşulan PDMK müessesesini hayata geçirerek yatırımcılara yeni bir fırsat sunmayı ve yüklenici firmaların kamu hizmetlerine ilişkin projelerine yeni bir finansman yolu bulmasını amaçlıyor.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler