Kurumsal Sorumluluk


Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hedefimiz

Yola çıktığımız ilk günden beri, çalışanlarımız arasındaki farklılıklar; sınırların, kültürlerin ve uygulamaların ötesinde akıcı bir şekilde çalışmamıza yardımcı olmuştur. Kendi bünyemizdeki çeşitlilik, müvekkillerimiz için mümkün olan en iyi çözümlerin ortaya konması ile saygıya ve kaynaşmaya dayalı bir kültürün geliştirilmesinde çeşitli bakış açılarının keşfedilmesine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.

Hedeflerimizi en çok etki bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz. Bu sebeple Kurumsal Sosyal Sorumluluk («KSS») faaliyetlerimizi birbirinden ayrı ancak birbirlerini her zaman besleyen üç ilke üzerinde değerledirmekteyiz.

KSS İlkelerimiz

Pro Bono &
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Pro Bono misyonumuzun amacı gönüllülüğü destekleyen ve sponsorluk aktiviteleriyle çalışma arkadaşlarımıza imkanlar sunacak  bir ortam yaratmak, hukuki bilgimizi ve tutkumuzu toplum yararını önde tutarak dezavantajlı ve hassas grupların  temel haklarını ve imkanlarını geliştirmek hedeflemektedir.

Avukatlarımız, imkanlarımız çerçevesinde hukuk kurallarını desteklemek, hassas grupların  korunmasından sivil toplum kuruluşlarına yardım etmek ve dezavantajlı grupları temsil etmeye kadar oldukça çeşitli konularda gönüllülük esasıyla hareket etmektedirler. Bununla birlikte, toplumumuzda adalet ve hukuki  farkındalığı destekleyen müvekkillerimiz ve sosyal sorumluluk kuruluşlarıyla da işbirliği yapmaktayız.

Çeşitlilik
& Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, bizim vazgeçilmez bir parçamızdır.. Çalışanlarımızın çeşitliliği sayesinde farklı milletler, kültürler ve alanlarda akıcı olarak çalışmamızı sağlayabilmekteyiz. Firmalar,  ne kadar farklı kültür ve bakış açılarına sahiplerse o kadar başarılı olabildiğine inanmaktayız.

Kendi çeşitliliğimiz, müvekkillerimiz ve saygılı, kapsayıcı bir kültür yaratma konusunda  en iyi çözümleri üretmemiz için değişik perspektifleri incelemeye dair bağlılığımızın aynasıdır. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın pozitif bir iş ortamı yarattığına inanıyoruz ve bu yaklaşım yaratıcılığı beraberinde getirmekte, değişik bakış açılarını desteklemekte ve müvekkillerimize, müvekkillerimizin çevrelerine ve kendi çevremize daha iyi geri dönüşlerde bulunmamıza yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve müvekkillerimiz için çevresel sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Sürdürülebilirliğe sadece çevre ve iklim değişikliği konularında hukuk uygulamalarımızla değil aynı zamanda faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleme ve azaltma çabalarımızla da katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye özen göstermekteyiz.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Amacımız toplumumuzun ırk, etnik köken, inanç ya da inançsızlık, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyoekonomik geçmiş ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın veya herhangi bir engeli olup olmadığına bakmaksızın tüm bireyleri kucaklamasını sağlamaktır.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

✓ Çalışanların, müvekkillerin ve tedarikçilerin sadakatini ve etkileşimini artırır
✓ Daha etkili ilişki yönetimi oluşturmamıza yardımcı olur
✓ Yetenek ve becerileri bünyemizde toplar, geliştirir ve cesaretlendirir
✓ Yapılabilecek en doğru hamledir

Politikamız ve Odak Noktalarımız

Toplumsal cinsiyet, kültür ve etnik köken, din ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, kişisel ve mesleki başarı gibi farklı konularda eşitliği benimsememizin yanı sıra bireyler arasındaki farklılıklara değer veren, bireylerin tam kapasitelerine kavuşmalarını sağlayan çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir işyeri kültürü olarak devam ettirmek konusunda kararlıyız.

Bu nedenle, Çeşitlilik & Kapsayıcılık Programımız, cinsiyetetnik köken ve kültür, LGBT+ ve engellilik olmak üzere dört temel üzerine odaklanmıştır ve bu dayanakların desteklenmesi Büromuzun politikaları arasındadır. Büromuz eğitimler, esnek çalışma düzenlemeleri, iş-yaşam dengesi, işe alım uygulamaları, networking, iletişim, koçluk/mentorluk ve değerlendirmeler ile desteğini sağlar.

Çeşitlilik Komitemiz

✓ Şubat 2014’te kuruldu
✓ Ofis yönetimi tarafından finanse edilip desteklendi
✓ 15 gönüllü üyeden oluşmaktadır
✓ Aylık düzenli olarak toplanmaktadır.
✓ Temel amaçlar:

  • Herkes için samimi bir iş ortamı sağlamak,
  • Eşit muamele ilkesinin devamlılığını sağlamak,
  • Çeşitlilik kavramı ve yaşanan temel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak, hem çalışma ortamı hem de toplumda bir etki yaratmak,
  • İstanbul’daki çeşitli grup ve bireyleri desteklemek ve
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda, yasal topluluk ve özel sektörde liderlik etmek.

Girişimlerimiz

Çeşitlilik & Kapsayıcılık kapsamında fikir alışverişinde bulunmak, düzenlenen etkinlik ve atölyelere karşılıklı katılım sağlamak için birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile bağlantı kurduk. Büromuzdaki üyelerimizin yanı sıra müvekkillerimizin de katılımıyla belirli hedefleri olan çeşitlilik ağları kurduk.

Cinsiyet/EsinWomen Girişimi

Ana hedefimiz tüm çalışanlarımıza eşit fırsat ve gelişme imkanı sağlamaktır.

Çalışmalarımız arasında çalışanlarımız için hamilelik ve doğum süreçlerinde profesyonel kariyerlerini etkilenmemesi adına pek çok iyileştirme çalışmaları; yine tüm çalışanlarımız için evlat edinme ve evliliğe dair oluşturduğumuz yan hak yönetmeliklerimiz bulunmaktadır. Hep birlikte, çalışanlarımızla ofis içinde ve dışında güçlenmeyi, lider konumdaki kadın sayısını arttırmayı ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye çabalıyoruz.

Bu kapsamda Ağustos 2017’de kurulan EsinWomen Komitesi altında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

LGBT+

Farklı cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi olan bireylerin büromuzun hedeflerine profesyonel ve tam olarak katkıda bulunabilecekleri destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmayı ve sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz. Büromuzdaki çeşitlilik, kimliğimizin ve gücümüzün kilit unsurlarından biridir ve herkesin istisnasız olarak gelişmesini sağlayacak bir kültür inşa etmek ve bunu benimsemek için çabalamaktayız.

Etnik Köken & Kültür

Dünyanın dört bir yanında, her bireyin zengin kültürel birikimini getirdiği çevreler yaratmaktayız. Her bireyin eşsizliğini kutlamak ve duyulacak tüm sesleri teşvik etmeye çalışıyoruz.

Etnik köken, çalıştığımız farklı müvekkiller, sektörler ve yerler de dahil olmak üzere farklı topluluklarda farklı anlamlara sahiptir. Bu nedenle, birlikte çalıştığımız her alanda ve yerde hem kültürel olarak hassas hem de ilgili çok yönlü bir strateji izlemekteyiz.

Engellilik

Engellilik kolunu desteklemek için Firmada bir dizi etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Faaliyetlerimiz öncelikle kendimizi eğitmeye ve engelli bireyler için farkındalık yaratmaya odaklanmıştır Bu kapsamda ofis binamız içerisinde tekerlekli sandalye rampa girişi ve erişilebilir tuvaletler bulunmaktadır.