Gizlilik

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Esin Avukatlık Ortaklığının aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Genel Bakış

Esin Avukatlık Ortaklığı, işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve gönderdiği bilgilendirme metinleri bakımından, sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda Esin Avukatlık Ortaklığı olarak veri sorumlusu sıfatıyla size ait Kişisel Verileri işlediğimiz ölçüde bu Gizlilik Bildiriminde yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerimizin talimatı ve/veya talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkillerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz:

Kimlik ve iletişim verileri (Temel veriler): İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler (örn. dernek üyeliği).

Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik, konferans, webinar ve seminer kayıtları.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Bilgilendirme verileri: Etkinliklere, konferanslara, webinarlara ve seminerlere bireysel katılıma ilişkin bilgiler..

Uyumluluk verileri: Bize sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri.

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrı bir bildirime tabi olabilecek veriler.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden, müvekkillerimizden, tedarikçilerimizden, resmi kurumlardan ve kamuya açık kaynaklar olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplayabiliyoruz.

Kişisel Verilerin Kullanılması  

Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel Verileri, aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

·         Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya Esin Avukatlık Ortaklığının veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz. Bunun yanında, elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğumuz sunucular yurtdışında bulunmaktadır. Bize internet sitesi üzerinden veya doğrudan eposta aracılığı ile ulaştığınız ve kişisel veri sağladığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına iletmiş olursunuz.  İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile bize ulaşmayı tercih etmemeniz halinde ofis telefonumuzdan bize ulaşmanız mümkündür.    

Kişisel Verileri paylaştığımız kişiler hakkında bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

Bilgilendirme Mesajları

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz hallerde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, mesajdaki e-posta adresinden ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür mesajları almamayı tercih edebilirsiniz.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

(a)          herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b)          kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

(c)           kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(ç)           kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

(d)          kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(e)          işleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(f)           düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(g)          kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

(ğ)          kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Diğer Hususlar

(i)              Bu Gizlilik Bildirimi diğer internet siteleri için geçerli mi?Bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. Esin Avukatlık Ortaklığı, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.(ii)           Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler Esin Avukatlık Ortaklığı, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Bildirimini sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden kişisel veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Bildiriminde yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasından bir link ile ulaşabileceğiniz şekilde ilan edilecektir. Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihini ayrıca bu sayfanın sonunda belirtmekteyiz.

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi ve uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten ve telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz:Esin Avukatlık OrtaklığıEbulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2Maya Park Tower 2, Akatlar — BeşiktaşTelefon: +90 (212) 376 64 00  Yürürlük Tarihi: [2017]Son Güncellenme Tarihi: [2020]