#EvdenHukuk

Gizlilik

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Esin Avukatlık Ortaklığı’nın aşağıda sayılan kişiler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK“) uygun olarak kişisel verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekillerde işlendiğini açıklamaktadır:

Bu Gizlilik Bildirimi kapsamında “kişisel veriler“, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Genel Bakış

Esin Avukatlık Ortaklığı veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Temel kavramlar

Kişisel VerilerFaaliyetlerimizin yönetimi ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak çeşitli kişisel verilerinizi topluyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
AmaçlarKişisel verileri, hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek, hesapları yönetmek ve faaliyetlerimizi sürdürmek ve diğer ticari ve uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
AktarımKişisel verileri, hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek ve er ticari ve uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olduğu ölçüde paylaşıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
Bilgilendirme seçenekleriKişisel verileri size bilgilendirme iletileri göndermek için nasıl kullandığımız konusunda birtakım haklara sahipsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
İlgili kişi haklarıYürürlükte bulunan kanunlar kapsamında kişisel verilerinize erişim, kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
Diğer hususlarBu Gizlilik Bildirimi’nde; (i) kişisel verilerin sunulmamasından kaynaklanan muhtemel sonuçları, (ii) verilerin saklanması, (iii) üçüncü kişilerin internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ve (iv) bu Gizlilik Bildirimi’nde yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktayız. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
Bize ulaşınHerhangi bir sorunuz varsa aşağıda açıklandığı şekilde bize ulaşınız. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Site ziyaretçileri, müvekkiller, potansiyel müvekkiller, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerle ilgili aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz:

Temel veriler: İsim,  unvan, bağlı olduğu organizasyon, iş sorumlulukları, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli olduğu ölçüde sizin tarafınızdan sağlanan ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırılan bilgiler.

Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik ve seminer kayıtları, abonelikler, indirme kayıtları ve kullanıcı adı ve şifreler.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillere ilişkin veya müvekkillerden üçüncü kişilerle ilgili olarak elde edilen kişisel veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Bilgilendirme verileri: Konferanslara ve seminerlere bireysel katılım, referanslar ve üyelikler, hizmet ilgi alanları ve tercihler hakkında veriler.

Uyumluluk verileri: Nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri ve hukuki inceleme sonuç verileri.

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak diğer kişiler tarafından Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan veriler.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

Kişisel verileri, doğrudan ilgili kişiler veya müvekkiller, çalışanlar ve kamuya açık kaynaklar olmak çeşitli kaynaklardan topluyoruz. Çalışanlar, müşteriler veya diğer kişiler hakkında müvekkillerinden veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin bize KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılmasını sağlamak müvekkilin sorumluluğundadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında işliyoruz:

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileri aşağıda belirtilen üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür kişisel verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

 

Bilgilendirme Mesajları

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, ilgili yönlendirmeleri takip ederek ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıdakilere ek olarak, KVKK uyarınca;

Diğer Hususlar
1.    Kişisel verilerinizi sağlamadığınız takdirde nasıl sonuçlar doğar?

İnternet Sitemizi kullanmak veya bizimle başka yollarla iletişime geçmek için işbu Gizlilik Bildirimi’nde yer alan bütün kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz, ama belirli kişisel verileri sağlamadığınız takdirde, taleplerinize tümüyle cevap veremeyebiliriz veya hukuki hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.

2.    Kişisel verileri ne kadar süreyle elimizde tutuyoruz?

Bilgilendirme mesajlarının gönderimi için işlediğimiz kişisel verilerinizi söz konusu mesajları almak için rızanız olduğu sürece saklıyoruz. Söz konusu verileri talebiniz doğrultusunda ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak siliyoruz. Diğer amaçlar doğrultusunda işlemekte olduğumuz verileri işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçların mevcut olduğu süre boyunca veya diğer hallerde yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklıyoruz.

3.    Bu Gizlilik Bildirimi diğer internet siteleri için geçerli mi?

Bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. Esin Avukatlık Ortaklığı, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.

4.    Gizlilik Bildirimi’nde Yapılan Değişiklikler  

Esin Avukatlık Ortaklığı, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Bildirimi’ni sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden kişisel veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Bildirimi’nde yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasından bir link ile ulaşabileceğiniz şekilde ilan edilecektir. Gizlilik Bildirimi’nin yürürlük tarihini ayrıca bu sayfanın sonunda belirtmekteyiz.

 

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak ve gizlilik uygulamalarımıza ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz: 

Esin Avukatlık Ortaklığı
Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2
Maya Park Tower 2, Akatlar — Beşiktaş
Telefon: +90 (212) 376 64 00

 

Güncellenme tarihi: Kasım 2019