Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tütün Mamulleri Yönetmeliklerinde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığı(“Bakanlık“) tarafından Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Tadil Yönetmelikleri“) 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ne Değişecek?

Bilindiği üzere 24 Aralık 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatılmış, kuruma ait yetkiler Bakanlığa devredilmişti. Bu doğrultuda, Tadil Yönetmelikleriyle birlikte Kurum’a yapılan atıflar Bakanlık olarak değiştirildi.
Tadil Yönetmelikleri ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir:

  • Tütün işletme tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi alması gerekiyor. Belge verildiği tarihten itibaren üç yıl geçerli olacak.
  • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri için alınacak izinlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na ön başvuru yapılması gerekiyor. Ön izin alındıktan sonra Dahilde İzin Belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvurulabilecek.
  • Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, tütün ürünlerinin taşınması veya muhafaza edileceği depolara ilişkin yapılması zorunlu bildirimleri TUPSE üzerinden yapabilecek.
  • Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygun onayı başvurusunda bulunabilecekler. Benzer şekilde, tütün ithalatı uygunluk onayı talepleri TAGVİS uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sonuç

Bakanlık tütün ürünleri üretimi ve ticaretine ilişkin başvuru ve izin süreçleri hakkında bilgi sağlamaya devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler yönetmelikleri dikkatlice incelemeli ve yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uymalıdır.

Benzer içerikler