Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
30/01/2023

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan İlave Kurumlar Vergisi İndirimi Yeniden Düzenlendi ve Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF Oranı Sıfırlandı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ar-ge ve tasarım merkezlerine yönelik ilave kurumlar vergisi indirimi yeniden düzenlenirken 6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfırlandı.

Yapılan Düzenlemeler Ne Anlama Geliyor?

  • Ar-ge ve tasarım merkezlerine sağlanan ilave kurumlar vergisi indirimi, 01.08.2016 tarih ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleniyordu. Bu düzenlemede ilave kurumlar vergisi indirimi için sağlanması gereken göstergeler arasında “tasarım merkezleri” ve “tasarım faaliyeti” ibarelerinin yer almaması tereddütlere neden oluyordu. Ayrıca söz konusu düzenlemede ilave kurumlar vergisi indiriminin  31.12.2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülüyordu.

6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Yapılan yeni düzenlemenin ilave kurumlar vergisi indirimi için sağlanması gereken göstergeler kısmında “tasarım merkezleri” ve “tasarım faaliyeti” ibarelerine de açıkça yer verilerek ilave kurumlar vergisi indiriminin tasarım merkezilerine uygulanmasına yönelik tereddütler ortadan kaldırıldı. Aynı zamanda kurumlar vergisi indiriminin geçerlilik süresi 31.12.2028 olarak belirlendi.

  • 6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı sıfırlandı. Değişiklik öncesinde finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladığı kredilerde KKDF kesintisi oranları aşağıdaki gibiydi:
Yurt dışından sağlanan TL kredilerde faiz üzerinden:
Ortalama vadesi 1 yıl altında olanlarda%1
Ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olanlarda%0
Yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredilerinde anapara üzerinden
Ortalama vadesi 1 yıl altında olanlarda%3
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda%1
Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda%0,5
Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) üzerinde olanlarda%0

 

  • Her iki Karar da yayımı tarihinde (10.01.2023) yürürlüğe girdi.

Sonuç

6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hem ilave kurumlar vergisi indirimine ilişkin olarak tasarım merkezleri yönünden yaşanan tereddütler ortadan kaldırıldı hem de 31.12.2023 tarihinde son bulacak ilave kurumlar vergisi indiriminin süresi 31.12.2028 olarak belirlendi.

6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme sayesinde ise banka ve finansman şirketlerine ilave olarak finansal kiralama şirketlerinin de yurt dışından kullandıkları kredilerde KKDF oranı sıfırlandı.