Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yeni Rehber ve Dokümanlar Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Notu ve Terimler Sözlüğü, Veri Gizliliği Rehberi ve Aydınlatma Yükümlülüğü ‘nün Yerine Getirilmesi Rehberini yayımladı.

Dokümanlar Neler İçeriyor?

Dokümanlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer veriyor. Bilgi Notu’nda tüm Kanun maddeleri, gerekçeleri ve amaçları belirtilerek detaylı şekilde ele alınıyor. Bilgi Notu’nun son kısmında ise Kanun’da yer alan terimler için hazırlanan bir sözlük yer alıyor. Bilgi Notu ve Terimler Sözlüğü’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kurum, veri güvenliğine ilişkin olarak İngilizce olarak hazırlamış olduğu Veri Gizliliği Rehberi’nde, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgilere yer veriyor. Veri Gizliliği Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kurum ayrıca geçtiğimiz günlerde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunmak ve aydınlatma metinlerinin oluşturulmasında yol göstermek amacıyla hazırladığı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi’ni de internet sitesinde yayımladı. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Kurum, veri sorumlularının yükümlülüklerine ve ilgili kişilerin haklarına ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında rehberlik etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde 5.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu nedenle tüm veri sorumluları Kurum’un söz konusu yükümlülüklere ilişkin rehber ve dokümanlarını dikkatle incelemeli ve yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli adımları atmalıdır.