Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Halka Arzlar İçin Yeni Teşvik: Kurumlar Vergisi İndirimi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi hukukunu ilgilendiren birçok hususta çeşitli değişiklikler yapıldı. İlgili değişiklikleri inceleyen Hukuk Bülteni’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu değişikliklerden biri ise sermaye piyasaları için özel bir önem arz ediyor. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklik (“Değişiklik“), Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere halka arz edilen kurumlara vergi indiriminden yararlanma fırsatı sunuyor.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

Değişiklik uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve sermayesinin en az %20’sini temsil eden payları halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca (normal oran olan %20 üzerinden) iki (2) puan indirimli olarak uygulanacak.

İndirimden yararlanılan hesap dönemleri süresince yukarıda belirtilen halka açıklık oranının sağlanmaması halinde ise zamanında indirim sebebiyle tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Bununla birlikte söz konusu vergi indirimi bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine uygulanmayacak.

Sonuç

Değişiklik, halka açılmayı planlayan şirketlere vergi giderleri bakımından sağladığı önemli avantajla birlikte halka arzları teşvik etmeyi amaçlıyor.