Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yabancılar için Vatandaşlık Amaçlı Gayrimenkul Yatırımlarında Önemli Gelişme

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (“Yönetmelik“). Yönetmelik, yatırım yaparak vatandaşlık sahibi olmak isteyenler için uygulanacak usullere ilişkin önemli düzenlemeler getirdi.

Yönetmelik ne diyor?

  • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, sermaye veya gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık almak için ABD Doları üzerinden belli sınırlar belirlemekteydi. Bu sınırların karşılığı olan diğer yabancı paralar halen kabul edilmekte iken, “karşılığı olan Türk Lirası” ibareleri kaldırılmıştır. Böylece, yabancıların sermaye veya gayrimenkul yatırımı kapsamında vatandaşlığa hak kazanmaları için döviz cinsinden yatırım yapmaları gerektiği belirlendi.
  • Yabancı uyruklu kişiler, yatırım şartını sağlamak için yabancı döviz tutarını, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya işlem öncesinde satıp Türk Lirasına çevrilmesini sağlamakla yükümlü kılındı.
  • Bunu takiben, döviz satımının yapıldığı ilgili banka, söz konusu döviz tutarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (“TCMB“) satışını gerçekleştirmekle yükümlü kılındı.
  • TCMB ilgili yatırımı Türkiye’de mevduat tutma şartı için yapılan işlemlerde Türk Lirası mevduat hesabında, Türkiye’deki borçlanma araçları yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde ise devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutacak. Konuya ilişkin usul ve esaslar ise önümüzdeki dönemde TCMB tarafından belirlenecek.
  • Yine Yönetmelik’e göre belirlenen yatırım şartını tespit etmekle yükümlü ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları, bu yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslarını kendileri belirleyecek.

Sonuç:

TÜİK istatistiklerine göre yabancılara yapılan konut satışı 2019’da 45 bin ve 2020’de 40 bin üzerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında Covid pandemisinin etkilerinin de azalmasıyla kasım ayı itibariyle bu istatistik 50 bin üzerine çıktı. Yeni düzenleme ile artan talebin daha efektif değerlendirilmesi, Türkiye’de son aylarda yaşanan kur dalgalanmaları göz önünde bulundurularak Türk Lirası’na olan talebin artırılması ve TCMB döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda TCMB uygulamaları ve düzenlemenin uygulamaya etkileri dikkatle takip edilmelidir.