Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Danışman Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Maddi Tazminat Davalarındaki Vekalet Ücreti Uygulamasında Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne (“Tarife”) getirilen değişiklik ile maddi tazminat talepli davalarda hükmedilecek vekâlet ücretlerinde manevi tazminat davalarına benzer bir uygulamaya gidilmiştir. Bu değişiklik ile artık maddi tazminat davalarının kısmen reddi durumunda, davalı vekili yararına Tarife uyarınca hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyecektir. Yine getirilen değişiklik uyarınca maddi tazminat davalarının tümden reddi durumunda, hükmedilecek avukatlık ücreti maktu olacaktır.

Getirilen Yenilikler

Tarife’nin 13. maddesi uyarınca maddi tazminat istemli davaların kısmen reddi durumunda, davalı vekili yararına Tarife uyarınca hükmedilecek nispi vekâlet ücreti, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyecektir. Örneğin, 100.000 TL talepli bir maddi tazminat isteminin 30.000 TL’sinin kabul, 70.000 TL’sinin reddi durumunda, söz konusu değişiklik öncesi davalı vekili lehine vekâlet ücreti reddedilen tutar (70.000 TL) üzerinden hesaplanarak hükmedilirken davacı lehine kabul edilen tutar (30.000 TL) üzerinden hesaplanarak hükmediliyordu. Tarife’nin 13. maddesine getirilen değişiklik ile artık böyle bir durumda davalı vekili lehine hükmedilecek vekâlet ücreti reddedilen tutar daha yüksek olsa dahi (70.000 TL) kabul edilen tutar (30.000 TL) üzerinden hesaplanacak vekâlet ücretini geçemeyecektir.

Buna ek olarak, Tarife’nin 13. maddesine getirilen diğer bir önemli değişikliğe göre, maddi tazminat istemli davaların tamamen reddi durumunda davalı lehine hükmedilecek avukatlık ücreti maktu vekâlet ücreti olacaktır.

Sonuç

Kanaatimizce, Tarife’ye getirilen bu değişiklikler ile hak arama hürriyetine engel teşkil edebilecek bir durum ortadan kalkmıştır. Fakat bu değişiklikle kötü niyetli dava açma yolunun önü açılmıştır, zira yüksek meblağlı uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen taraf açısından davanın reddi ihtimalinde karşılaşılacak vekâlet ücreti riski, nispi vekâlet ücretine nazaran oldukça düşük miktarda olabilecek maktu bir miktara sabitlenmiştir.