Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

            Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

Yeni Gelişme

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar (“Karar“) 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’da şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracat süreçlerinde desteklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca farklı destek türlerinden şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri faydalanabilecektir. Destek sağlanacak başlıca durumlar aşağıdadır:

  • Pazara girişte, %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar rapor desteği verilir.
  • 3 yıl süreyle dijital pazaryeri tanıtım ve e-ihracat tanıtım desteği kapsamında %50 oranında ve 30 milyon TL’ye kadar destek verilir.
  • 3 yıl süreyle %50 oranında sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği verilir.
  • Yurt dışı pazaryerleri için yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderler her bir entegrasyon için 3 yıl süreyle %50 oranında ve 200.000 TL’ye kadar desteklenir.
  • Yurt dışında çevrim içi mağaza açılmasına, mağazaların yıllık ödemelerine ve yurt dışında e-ticaret paydaşlarından alınacak hizmetlere ilişkin giderler 3 yıl süreyle %50 oranında ve 3 milyon TL’ye kadar desteklenir.
  • Pazaryeri komisyonları için 3 yıl süreyle %50 oranında ve 3 milyon TL’ye kadar destek verilir.

Destek oranlarının hesaplanmasında Türk ürünleri satış oranı ve Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki ürünlerin satış oranı esas alınır. Destek oranları, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler için artırılabilir.

Karar kapsamında ayrıca, sektörel ticaret ve alım heyeti faaliyetleri, e-ihracat tanıtım ve geliştirme projeleri kapsamında işbirliği kuruluşlarının destek oranları ve Türkiye E-İhracat Platformu kurulumuna ilişkin destek oranları belirlenmiştir.

İlaveten, Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar uyarınca desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri de Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen süre ve usule uygun olarak destek başvurusunda bulunabilir.

Sonuç

Desteklerden faydalanabilecek şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın yönlendirmelerini takip ederek destek başvurusunda bulunabilecektir. Ticaret Bakanlığı’nın bir genelge yayımlayarak, uygulamaya yönelik detayları netleştirmesi beklenmektedir.

Benzer içerikler