Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Yeni Ödeme Hizmetleri Mevzuatına Uyum Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Finansal Teknolojiler - Fintek
Genel

Yeni Gelişmeler

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ödeme hizmetleri mevzuatındaki değişikliklere ilişkin 3 Aralık 2021 tarihli bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklikler ne getiriyor?

1 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) yer alan yeni düzenlemelere uyum süresi uzatıldı.
Bu kapsamda, Yönetmelik ile uyum için tanınan bir yıllık süre, aşağıda yer alan istisnalar haricinde, 28 Şubat 2023 tarihine uzatıldı.
Yönetmelik’in 15. maddesinde yer alan  döviz alım satımına yönelik faaliyetlere ilişkin düzenlemeler ile 66. maddesinde yer alan ödemelerde kullanılacak para birimlerine ilişkin düzenlemelere, 1 Aralık 2022 tarihine kadar uyum sağlanması gerekiyor.