Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

             Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’ne oldukça kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Abonelik sözleşmelerinin kurulması, içeriği, uygulanması, hizmetlerin kısıtlanması ve durdurulması ile tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin değişiklikler başlıca yenilikler arasındadır.

Yeni Gelişme

BTK tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 18 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile (i) elektronik haberleşme sektöründe tüketicilerin bilgilendirilmesi, (ii) abonelik sözleşmelerinin kurulması, içeriği ve uygulanması, (iii) tarife ve kampanyalar ile (iv) hizmetlerin kısıtlanması, durdurulması ve feshine ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik’in 1., 2., 4., 7., 12., 13., 15. ve 16. maddeleri 1 Mart 2022 tarihinde; diğer maddeleri ise 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Tüketicilerin bilgilendirilmesi

 • Yönetmelik uyarınca işletmeciler, tüketicileri, kayıtlı oldukları tarife kapsamında olmayan kişiler ile gerçekleştirdikleri aramalar için yansıtılacak ücret hakkında ücretsiz olarak ve anons şeklinde bilgilendirecektir.
 • Elektronik haberleşme hizmeti alacak kişiler e-Devlet üzerinden işletme tekliflerini karşılaştırabilecektir.
 • Taahhütlü aboneliklerde işletmeciler, tüketiciye yazılı olarak veya elektronik ortamda taahhüt süresi, ortalama aylık ücret ve cayma bedeli gibi unsurları içeren kolay anlaşılabilir, bir sayfalık özet sunacaktır.

Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu, içeriği ve uygulanması

 • Abonelik sözleşmeleri yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda kurulabilecektir. Yönetmelik’te ayrıca, işletmecinin sözleşme kurulurken isteyebileceği belge türleri detaylandırılmıştır. Yönetmelik uyarınca Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik çerçevesinde e-Devlet üzerinden kimlik numarası ile yapılan kimlik doğrulama gibi bazı işlemlerde kimlik veya muadilinin sağlandığı kabul edilmiştir.
 • İşletmeciler abonelik sözleşmesinin kurulması için gerekli bilgi ve belgeleri abonelik sona erdikten sonra 30 yıl süreyle saklamak zorundadır.
 • Aboneler, rehber hizmetleri kapsamında yer verilen bilgileri hususunda bilgilendirilecek ve buna ilişkin tercihlerinde değişiklik yapabilecektir.
 • İşletmeci, sözleşmenin kolay anlaşılabilir bir sayfalık özetini tüketiciye yazılı olarak veya elektronik ortamda sunacak ve bu özette hizmet türü, tarife adı ve aylık ücret gibi sözleşmeye ilişkin bilgilere yer verecektir.
 • İşletmeci, abonelerine; müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama ve SIM menü gibi yöntemler aracılığıyla aboneden alınan beyan kayıtlarına çevrimiçi işlem merkezinden erişim sağlayacaktır.
 • Elektronik ortam veya kısa mesaj ile gönderilen faturalara ilişkin usul Yönetmelik’te düzenlenmiş olup fatura, tüketicilerin farklı bir gönderim yolu tercihi olmaması halinde kısa mesaj ile gönderilecektir.

Tarife ve kampanyalar

 • İşletmeciler, tarifeleri her mecrada aynı ve kendine özgü bir isimle yayımlayarak internet sayfasında tarifenin adı ve geçerlilik süresini belirterek bilgi verecektir.
 • Abone onayı gerektiren işlemlerde onaylar birleştirilmeyecek ve ayrı ayrı alınacaktır. Yurtdışı arama ve dolaşım paketleri hariç; bir sözleşme, taahhüt, tarife veya kampanya kabulü diğer işlemlere yönelik onay sayılmayacaktır. Aboneye indirim veya ek fayda sağlanarak işlem onayı talep edilebilecektir.

Hizmetlerin kısıtlanması, durdurulması ve feshi

 • İşletmeci, hizmet kullanımının alışılmışın çok üzerinde olması veya faturaların vadesinde ödenmemesi halinde hizmeti Yönetmelik’te gösterilen şekilde kısıtlayabilir veya durdurabilir.
 • İşletmeci kısıtlama ve durdurmanın gerekçesi, taahhütname tarihlerine etkisi, hat kapama ve yeniden açma ücreti ve kısıtlama veya durdurmanın sona erme zaman ve şartları hakkında tüketicileri bilgilendirecektir.
 • Aboneler, sözleşme fesih taleplerini e-Devlet, çevrimiçi işlem merkezi, KEP ile başvuru ve müşteri hizmetleri aracılığıyla iletebilecektir. Ek olarak, işletmeciler, aboneyi son faturanın süresinde ödenmemesi halinde yasal takip başlatılabileceğine hususunda bilgilendirecektir.

Sonuç

Yönetmelik ile elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılmıştır. İşletmecilerin, söz konusu değişiklikleri yakından takip etmesi ve yürürlük tarihine kadar uyum konusunda gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.