Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu’nun İlk Uzlaşma Kararı Duyuruldu

Hukuk Bültenleri
Rekabet Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum“) resmi internet sitesinde 9 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Türk Philips Ticaret A.Ş. (“Türk Philips“), Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş. hakkında açılan soruşturmanın, Türk rekabet hukuku mevzuatına yeni kazandırılan uzlaşma kurumu ile her bir soruşturma tarafı bakımından Rekabet Kurulu’nun (“Kurul“) 5 Ağustos 2021 tarih ve 21-37/524-258 sayılı kararı ile sonlandırıldığı duyurulmuştur. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Kurul, ilgili soruşturmayı 7 Ocak 2021 tarih ve 21-01/9-M sayılı kararıyla Türk Philips’in yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu“) 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma neticesinde açmıştı. Soruşturmanın açılmasına ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Uzlaşma müessesesi, 24 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kurum’un uzlaşma usulüne ilişkin uygulanacak usul ve esasların düzenlendiği 15 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Sunulacak Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) ile birlikte Türk rekabet hukukuna kazandırılmıştır.

Bu çerçevede, Kurul; re’sen veya soruşturma tarafı teşebbüslerin talebi üzerine, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak, uzlaşma sürecini başlatabilmektedir. Kurul, uzlaşma görüşmeleri neticesinde ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden soruşturma taraf(lar)ı ile uzlaşabilmekte ve soruşturmayı uzlaşma ile sonlandırabilmektedir.

Uzlaşma müessesesinin uygulanışına ilişkin önemli hususlar aşağıdaki şekildedir:

  • Uzlaşma müessesesi her tür rekabete aykırı davranış açısından uygulanabilir.
  • Soruşturma tarafları, soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir.
  • Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması halinde olağan soruşturma süreci bundan zarar görmemektedir.
  • Taraflar, uzlaşma metni sunulana dek uzlaşma taleplerini geri çekebilir.
  • Yönetmelik, idari para cezasında %10’dan %25’e kadar bir indirim yapılabileceğini öngörmektedir.
  • Taraflar hem pişmanlık hem de uzlaşma müesseselerinden faydalanabilmektedir.

Yönetmelik ve uzlaşma müessesesine ilişkin daha detaylı açıklamalar için, Yönetmelik hakkındaki hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen müesseselerden bir diğeri olan taahhüt müessesi, 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce dahi uygulanmaya başlamıştı (örneğin; Havaalanı Yer Hizmetleri, 5 Kasım 2020, 20-48/655-287; MNG, 10 Aralık 2020, 20-53/746-334; S Sistem, 10 Aralık 2020; 20-53/751-335; THY, 11 Mart 2021, 21-13/169-73; OSEM/Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, 7 Ocak 2021, 21-01/8-6; Yemek Sepeti, 28 Ocak 2021, 21-05/64-28). Bununla birlikte, bugüne dek yine aynı kanunla Rekabet Kanunu’na kazandırılan uzlaşma mekanizmasının uygulanışına ilişkin herhangi bir Kurul kararı bulunmamaktaydı.

Sonuç

Kurul’un, Türk Philips ve yetkili satıcıları hakkında başlattığı soruşturmayı uzlaşma ile sonlandıran kararı, Haziran 2020 itibariyle 4054 sayılı Kanun’da yürürlüğe giren değişikliklerin ardından uzlaşma uygulamasının Türk rekabet hukuku uygulamasındaki ilk örneğini oluşturmaktadır. Uzlaşma neticesinde hükmedilen idari para cezası da dahil olmak üzere uzlaşma kararına ilişkin ayrıntılara Kurul’un gerekçeli kararının yayımlanması ile erişilebilecektir. Her halükarda bu gelişme, gerek Kurul gerekse soruşturma tarafı teşebbüslerin artık soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması ile zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi bakımından farklı bir araca daha sahip olduğunu göstermektedir.

Benzer içerikler