Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BTK Bazı Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Reklam Yasağı Kararı Aldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (İnternet Kanunu) yapılan değişiklikler uyarınca öngörülen Türkiye’de temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmemeleri sebebiyle, bazı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında reklam yasağı kararı aldı.

BTK’nın 31369 sayılı ve 19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4202, 3768 ve 3769 sayılı kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

Temsilci Atama Yükümlülüğü: İnternet Kanunu uyarınca, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak ataması ve BTK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Temsilci atama yükümlülüğünün ihlali: Temsilci atama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısına, BTK tarafından bildirimde bulunulmakta ve 30 gün içerisinde yükümlüğün yerine getirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, BTK tarafından idari para cezası uygulanır ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için 30 günlük süre daha verilir. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı ilk para cezasından sonra bu yükümlülüğünü yine yerine getirmez ise BTK, ikinci ve daha yüksek bir idari para cezası uygular ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için 30 günlük süre daha verir. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısının ikinci idari para cezasının ardında da yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ise;  BTK, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin (i) ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesini; (ii) bu kapsamda yeni sözleşme kurmasını ve (iii) buna ilişkin para transferi yapmasını yasaklama hakkına sahiptir.

Reklam Yasağı Nedir?

BTK’nın kararı aşağıdaki hususları vurgulamaktadır:

  • Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. (Periscope/Scope)’un Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişimi bulunmaktadır ve bu sebeple İnternet Kanunu kapsamında temsilci atamakla yükümlüdürler.
  • İlgili sosyal sağ sağlayıcılar yasal süreler içerisinde temsilci atama yükümlülüğüne uymamıştır.
  • Sonuç itibarıyla, BTK ilgili sosyal ağ sağlayıcılar hakkında reklam yasağı kararı almıştır.
  • Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler bu sosyal ağ sağlayıcılara yeni reklam vermekten, onlarla sözleşme yapmaktan ve onlara para transferi yapmaktan yasaklanmıştır.

BTK tarafından verilen reklam yasağı kararı doğrultusunda, Türkiye’de yerleşik vergi mükelleflerine aşağıdaki hususlarda yasaklama getirilmiştir:

  • İlgili sosyal ağ sağlayıcılara yeni reklamlar vermek,
  • İlgili sosyal ağ sağlayıcılar ile yeni anlaşma yapmak,
  • İlgili sosyal ağ sağlayıcılara para transfer etmek.

Şimdi ne olacak?

BTK’nın kararı uyarınca Türkiye’de mukim vergi mükelleflerinin reklam yasağına aykırı davranışlardan kaçınmak adına ilgili sosyal ağ sağlayıcılara uygulanan reklam yasağının gerekleri doğrultusunda harekete geçmeleri gerekmektedir.

BTK tarafından yayınlanan Sosyal Ağ Sağlayıcılara Yönelik Usul ve Esaslar uyarınca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da Resmî Gazete’de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulanmasına ilişkin hususları takip etmesi gerekmektedir.

Sosyal ağ sağlayıcılarının reklam yasağından itibaren 3 ay içerisinde temsilci atamamaları halinde BTK, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecektir. Bant genişliğinin daraltılması kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise BTK, sosyal ağ sağlayıcısının internet bant genişliğinin %90’a kadar azaltılmasını talep etmek için bir kez daha sulh mahkemesine başvurabilecektir.

Sonuç

BTK tarafından daha önce belirli sosyal ağ sağlayıcılara verilen birinci ve ikinci idari para cezasının bir parçası olarak belirtildiği üzere, yerel temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına reklam yasağı cezası verilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de mukim tüm vergi mükelleflerinin BTK’nın reklam yasağı kararına tabi sosyal ağ sağlayıcıların hizmetleri kapsamındaki reklam faaliyetlerini durdurmaları beklenmektedir. BTK’nın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, kararın uygulanması için mevzuat kapsamında yetkilerini kullanması beklenmektedir. Her halükarda, ilgili sosyal ağ sağlayıcılar tarafından önümüzdeki aylarda gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, hizmetlerinin kullanımını pratik olarak engelleyebilecek nitelikte internet trafiği bant genişliği daraltılmasıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri mevcuttur.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler