Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Hareketleri Genelgesi Kredilerin Başka Para Biriminde Ödenmesini Netleştirdi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge“) yurt dışından kredi alınmasının genel esaslarını düzenleyen 19. maddesinde yurt dışından temin edilen döviz kredisinin hangi para birimi ile kullanılıp ödeneceği konusunda bir açıklık içermemekteydi. Hazine ve Maliye Bakanlığının 14 Nisan 2022 tarih ve 1130224 sayılı yazısına istinaden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelge’de eklemeler yaparak konuyu açıklığa kavuşturdu:

  • Yurt dışından temin edilen döviz kredileri, kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsi dışında bir yabancı para birimi veya birden fazla para birimi ile kullanılabilecek veya ödenebilecek.
  • Kullanılan ya da ödeme yapılan para birimi ile kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsinin birbirinden farklı olduğu durumlarda, para birimleri transfer tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılarak birbirine dönüştürülecek.

Sonuç

Yapılan değişiklik ile, yurt dışından temin edilen döviz kredilerinde, kullanım ve geri ödemenin yapılacağı para birimine ilişkin serbesti netleştirildi.

Benzer içerikler