Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kredi Kartı Kullanıcıları Lehine Önlemler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (”Yönetmelik”) ve Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (”Tebliğ”) yapılan değişiklikler 28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından Yönetmelik’te yapılan ve aşağıda yer alan değişiklikler 28 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi:
  • Değişiklik öncesinde kredi kartı asgari ödeme tutarı ilgili dönem borcunun en az %30’u ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ı olarak sabitlenmiş iken, değişiklikler uyarınca BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı (”Bakanlık”) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (”TCMB”) görüşünü alarak bu tutarları dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye yetkili hale geldi ve BDDK bu oranı 31 Mart 2020’de %20 olarak açıkladı. Bankalar BDDK tarafından belirlenen bu miktardan az olmamak üzere farklı bir asgari ödeme tutarı belirleyebilecek.
  • Ayrıca, BDDK Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bakanlık’ın görüşünü alarak yukarıdaki sınırlamaları değiştirmeye yetkili olacak.
 • Değişikliklere paralel olarak, BDDK 31 Mart 2020 tarihli duyurusu ile bankaların 31 Aralık 2020 tarihine kadar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dâhil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ”ödemesiz dönemler” tanımlayabileceğini de açıkladı.
 • TCMB tarafından Tebliğ’de yapılan ve aşağıda listelenen değişiklikler 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek:
  • Uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı (i) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde %1,40 yerine %1,25 ve (ii)  yabancı cinsinden kredi kartı işlemlerinde %1,12 yerine %1 olarak belirlendi.
  • Uygulanacak aylık azami gecikme faizi oranı (i) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde %1,70 yerine %1,55 ve (ii)  yabancı cinsinden kredi kartı işlemlerinde %1,42 yerine %1,30 olarak belirlendi.
  • Değişiklikler öncesinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarının üç aylık aralıklarla düzenli olarak açıklanacağı öngörülüyorken, bundan sonra yeni oranlar aksine bir değişiklik olmadıkça yürürlükte olacak.

Sonuç

Değişiklikler, olası mali durgunluğu göz önüne alarak, COVID-19 salgınının kredi kartı kullanıcıları üzerindeki ekonomik yükünü, en aza indirmeyi amaçlıyor.