Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Varlık Barışından Yararlanma Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun“) kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 6 ay (31.12.2021 tarihi dahil bu tarihe kadar) uzatıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

7256 sayılı Kanun ile yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmiş ve yurt dışında bulunan veya Türkiye’de bulunup işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ya da kayıtlara alınmasına yönelik çeşitli imkanlar sağlanmıştı. Getirilen varlık barışı düzenlemesini 19 Kasım 2020 tarihli bültenimizde (bültene buradan ulaşabilirsiniz) ele almıştık.

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için,

  • yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarının, banka veya aracı kurumlara,
  • Türkiye’de bulunmakla birlikte işletme kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarınsa vergi dairelerine

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi gerektiği düzenlenmişti. Karar ile birlikte, bu bildirimlerin yapılmasına ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Buna göre, bildirimler 31 Aralık 2021’e kadar yapılabilecek.

Sonuç

Karar ile birlikte 7256 sayılı Kanunla getirilen varlık barışı uygulamasının süresi uzatılarak henüz yararlanmamış olanların da varlık barışından yararlanmasına imkan sağlanıyor.