Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Konum Verilerinin İşlenmesine İlişkin Duyuru

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), 9 Nisan 2020 tarihli duyurusunda COVID-19 ile mücadele sürecinde konum verilerinin işlenmesi ve kişilerin hareketliliklerinin izlenmesi hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı. Kurum, konum verilerinin kişisel veri niteliğine değinerek bu verilerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının kamu sağlığını koruma amaçlı tedbirleri kapsamında işlenmesinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“Kanun“) aykırı olmadığını belirtti. Kurum’un duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kurum Ne Diyor?

Kurum, COVID-19 yayılımını önlemek amacıyla  mobil uygulamalar vb. yöntemlerle; hastalığı taşıyanların tespiti, virüsün yayılma haritasının çıkarılması, karantina uygulamaları, karantinaya alınanların kontrolü, sokağa çıkma yasağının uygulanması ve kalabalık yerlerin tespiti gibi amaçlarla ilgili kişilerin sağlık, konum ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin işlendiğini belirtti.

Kanun’un 28. maddesi uyarınca kamu güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri, Kanun uygulamasının dışında bırakılmıştır. Kurum, salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda COVID-19 pozitif kişilerin izolasyonlarının temin edilmesi, konum verileri vasıtasıyla kalabalık alanların tespiti ve bu kapsamda önlemler geliştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin de söz konusu istisna kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Bununla beraber Kurum, toplanan verilerin hassasiyetinin altını çizerek ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alması ve işleme amaçlarının ortadan kalkmasını takiben bu verilerin silmeleri veya yok etmeleri gerekeceğini ifade etti.

Sonuç

COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm veri sorumluları, COVID-19 salgını sürecindeki veri işleme faaliyetlerini Kanun hükümlerine ve Kurum’un yönlendirmelerine uygun olarak gerçekleştirmeli ve Kurum’un bu konudaki duyuru ve açıklamalarını takip etmelidir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.