Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaptı

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik 6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişti?

  • Kesin kabul süresi hiçbir şekilde geçici kabul tarihinden itibaren üç yılı aşamayacak. Kesin kabulün yapılmış olmasının garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmeyeceği de açıkça belirtildi.
  • Ayrı transformatörlerde, dönüştürme merkezlerinde ve şebekelerde kesin kabulün yapılabilmesi için geçici kabul süresinin en az altı ay olması gerektiği hâlihazırda düzenleniyordu. Değişiklik, üretim tesisleri için bu sürenin kısaltılmasına imkân veren hükmü yürürlükten kaldırdı.
  • Geçici kabulün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kesin kabulü kesinleşmeyen elektrik dağıtım tesisleri için kesin kabul, 6 Kasım 2021 tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlanacak.

Sonuç

Değişiklik ile kesin kabul süresi üst sınırları düzenlenerek gecikmelerin önüne geçilmesi ve sürece netlik getirilmesi amaçlanmıştır.

Benzer içerikler