Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

               Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 1 Şubat 2022 tarihinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler ile ticari reklam içeriklerine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra satıcı, hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ve şikayet platformlarına önemli yükümlülükler getirildi.

Yönetmelik değişiklikleri, 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik’te yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

 • Reklamların, hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ve görüntülerini içermesine ilişkin yasak kaldırıldı.
 • Kişiselleştirilmiş fiyat olarak kabul edilen tüketici alışkanlıkları dikkate alınarak belirlenen fiyatların yer aldığı reklamlarda ilgili mal veya hizmete ilişkin güncel fiyat bilgisinin de yer alması gerekmektedir.
 • İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra indirimden önceki satış fiyatına da yer verilmesi gerekmektedir. İndirimden önceki satış fiyatı, ilgili mal veya hizmetin indirim tarihinden önceki 30 gün içindeki en düşük fiyatı esas alınarak belirlenecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen malların indirimden önceki fiyatı ise bir önceki fiyat esas alınarak belirlenmeye devam edecektir. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir.
 • Bir mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda aşağıdaki bilgiler tüketiciye sunulmalıdır:
  • kredinin vadesi,
  • faiz oranı,
  • tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ve
  • geri ödeme koşulları
 • Özel mevzuata tabi olan ve ilgili mevzuatta yer alan reklam ve tanıtıma ilişkin düzenlemelere uyulması gereken ürünlere biyosidal ürünler eklenmiştir.
 • Tüketicilerin, internet üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetlerin sıralamasında dikkate alınan ölçütlere ilişkin bilgilendirilmesi ve reklam veya sponsorluk ilişkisine dayanan sıralamalarda reklam ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılan satışlarda satışa konu mal veya hizmet hakkında değerlendirme yapabilecek kişiler yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alan kişilerle sınırlandırılacak ve söz konusu değerlendirmelerin yayımlanmasına ilişkin kurallar belirtilecektir. Değerlendirmeler en az 1 yıl süreyle objektif bir ölçüte dayalı sıralama ile yayımlanacak olup yayımlanmasına izin verilmemesi halinde ilgili tüketici derhal bilgilendirilecektir. Bu kapsamda, mevzuata aykırı sağlık beyanı içeren değerlendirmelerin yayımlanması yasaktır. Tüketici mağduriyetinin giderildiği hallerde bu durum, ilk değerlendirmeyle aynı alanda gecikmeksizin yayımlanacaktır. Gerçek veya tüzel kişilerle mal veya hizmet satışını artırıcı ifadelerin kullanılmasına ilişkin anlaşma yapılması yasaktır.
 • Şikayet platformlarındaki değerlendirmeler yayınlanmadan en az 72 saat önce ilgili satıcı ve hizmet sağlayıcılara cevap verme hakkı tanınarak bu süreden önce değerlendirme yayınlanmayacak ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılan değerlendirmeler yayınlanmayacaktır.
 • Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmeyen satıcı veya hizmet sağlayıcıların fiyat artışları haksız ticari uygulama örneklerinden çıkarılmıştır.
 • Haksız ticari uygulama örneklerine (i) satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle etkinlik biletlerini belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere daha yüksek fiyatla satışa sunulması ve (ii) e-ticarette yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketici iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında tüketicinin vereceği kararda satıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanılması eklenmiştir.

Değişiklikler kapsamında ayrıca, Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik olarak hazırlanacak kılavuzların Bakanlık internet sitesinde yayımlanması üzerine Yönetmelik ile birlikte uygulanacağı belirtilmiştir.

Sonuç

Bakanlık, günümüzün e-ticaret alanındaki gelişmeleri ışığında, tüketicilerin haksız ticari uygulama ve reklamlara karşı korunması amacıyla düzenlemelerin kapsamını genişletmiştir. Değişiklikler ile birlikte, Yönetmelik’te yer verilen satıcı ve hizmet sağlayıcı odaklı düzenlemelerin yanı sıra aracı hizmet sağlayıcı ve şikayet platformları da Yönetmelik kapsamına alınarak önemli yükümlülükler getirilmiştir. Satıcı, hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ve şikayet platformları başta olmak üzere tüm ilgililer Yönetmelik değişikliklerini dikkatle incelemeli, 1 Mart 2022’ye kadar ticari reklam ve e-ticaret faaliyetlerini mevzuatta öngörülen hususlara uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli adımları atmalıdır.