Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

2019 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı’nın ürün güvenliği ve denetimine ilişkin olarak 2019 yılı ithalat tebliğleri (“Tebliğler“) 30 Aralık 2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğler belirli ürünlerin ithalatta tabi oldukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tebliğler Neler Getiriyor?

Tebliğler tüketici ürünleri, atıklar, yapı malzemeleri, kimyasal maddeler, tıbbi cihazlar, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları gibi pek çok ürünün ithalatında ilgili mevzuata uygunluğun denetimine ilişkin düzenlemeler getiriyor. Bu doğrultuda Tebliğler kapsamında, söz konusu ürünlerin ithalatında uyulması gereken prosedürler ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ithalatçının ürün güvenliğine ilişkin yükümlülükler belirleniyor.

Tebliğler uyarınca ithalatçılar, ithal ettikleri ürünlere ilişkin ilgili Tebliğ’de yer alan şartlara uygun hareket etmekle, Gümrük idarelerine veya kullanıcılara ilgili bildirimleri yapmakla ve ürünlerin ilgili mevzuatlara uygun ve güvenli olmasını temin etmekle sorumlu tutulmuştur. Tebliğler’e aykırı hareket edenler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.

İthalat Tebliğleri:

 • Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
 • İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)
 • Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)
 • Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)
 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8)
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)
 • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10)
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11)
 • Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13)
 • Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14)
 • Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15)
 • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16)
 • Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)
 • Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23)
 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)

Sonuç

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda ithalat denetimlerine ilişkin detaylı düzenlemeler yapmaya devam ediyor. İthalatçılar, Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki duyurularını takip etmeli, Tebliğler’de öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.