Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İşverenler, Çalışanlar Arası Whatsapp Mesajları Dolayısıyla İş Sözleşmelerini Feshedemez

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10 Ocak 2019 tarihli, 2018/10718 E. ve 2019/559 K. sayılı kararı ile işçilerin, iş akışını bozmadığı ve çalışmalarını etkilemediği sürece, mesaj grupları kurabileceklerine ve bu gruplar üzerinden iletişim içinde olabileceklerine hükmetti. Yargıtay, aynı zamanda, işçiler arasındaki bu iletişimlerin, kişisel veri olarak da korunması gerektiğine hükmetti.

Sonuç

İşverenlerin, çalışanlarının, özellikle kendi aralarındaki mesaj gruplarındaki iletişimleri olmak üzere, iletişim cihazlarını kontrol etmesi ve bu iletişimlerin içeriği gerekçesi ile çalışanların iş sözleşmelerini feshetme hakkı olup olmadığı konusunda uygulamada tartışmalar mevcuttu. Yargıtay, son zamanlardaki kararlarında, bu iletişimlerin, haberleşmenin gizliliği kapsamında da korunması gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin yakın zamandaki kararı uyarınca çalışanlar arasındaki WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri sayılmıştır ve işverenler, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suretiyle elde ettikleri WhatsApp mesajları sebebiyle, çalışanlarının iş sözleşmelerini haklı veya geçerli sebeple feshedemeyecektir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın kullandığı cihazın işveren tarafından verilip verilmediğini veya cihazların yalnızca iş amaçlı kullanılmasına yönelik işyeri politikası bulunup bulunmadığını incelememiştir. Buna ek olarak, kararda veri işleme şartları ve bilgilendirme yükümlülüğünün unsurlarına atıf yapılmadığından, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, konuyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında incelemediği anlaşılmaktadır.