Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları Ertelendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

16.03.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 81 il valiliğine, COVID-19 salgınına karşı yeni tedbirler öngören bir ek genelge (“Genelge“) gönderildi. Genelge uyarınca dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının (“STK”) genel kurul toplantıları ve eğitimleri dâhil olmak üzere tüm toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi talimatı verildi.

Genelge Ne Anlama Geliyor?

Genelge uyarınca, STK’ların genel kurul toplantıları ve eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi günü saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesi talimatı verildi.

Bakanlık, söz konusu bu tedbire ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilmesini istedi.

Sonuç

STK’ların, COVID-19 salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında verilen talimatlara uygun olarak genel kurul toplantılarının ertelenmesi konusunda ivedilikle aksiyon almaları tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda STK’lar, erteleme sebeplerini de içerecek şekilde, genel kurul toplantılarının süresiz olarak ertelendiğine ilişkin bir yönetim kurulu kararı alarak üyelerine konu hakkında gerekli bildirimleri yapmalıdırlar. Bu kapsamda erteleme kapsamına girmeyen icra-i zorunluluk gerektiren konuların bulunup bulunmadığının da ayrıca değerlendirilerek tespit edilmesi gerekmektedir.

Benzer içerikler