Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihlerini Açıkladı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS“) kayıt yükümlülüğünün başlama tarihlerini açıkladı.

Karar Ne Anlama Geliyor?
Kurum’un 18.08.2018 tarihinde yayınlanan kararı uyarınca;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olacak ve VERBİS’e kayıt yaptırmaları için söz konusu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilecek,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olacak ve VERBİS’e kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilecek,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olacak ve VERBİS’e kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilecek,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019 olacak ve VERBİS’e kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilecek.

Sonuç

Veri sorumluları kendilerine uygulanan tarihleri dikkatle incelemeli ve kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler