Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BTK Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esasları Yayınladı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcılar hakkında bir süredir beklenen ikincil düzenleme niteliğindeki Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esasları (Düzenleme) kabul ettiği 29 Eylül 2020 tarihli ve 2020/DK-İD/274 sayılı kararını 2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı bugünkü Resmi Gazete’de yayınladı.

Düzenlemede, yakın zamanda 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ile sosyal ağ sağlayıcılar bakımından öngörülen yükümlülüklerin kapsam ve uygulamasına ilişkin detaylı hükümler yer alıyor. Düzenlemede yer alan ek bilgi ve yönlendirmeler ilgili yükümlülüklerin ve sosyal ağ sağlayıcıların bunlara uyumunun pratikte nasıl gerçekleşeceğine ve bunun BTK tarafından olası yorumlanma şekline ilişkin açıklık getirdi. İlgili düzenleme metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Oldu?

Düzenleme ile 5651 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen yükümlülüklere ek veya bunlarla ilgili olarak uygulamada ilk bakışta önem arz edebilecek aşağıdaki hususlar belirlenmiştir:

  • İstisna: Yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren kişiler sosyal sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek (ör. haber sitelerinde yer alan yorum özellikleri gibi temel hizmet/ürüne ek olarak ikincil anlamda sunulan sosyal etkileşim imkanları).
  • Temsilci: Türkiye’de Türk mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi olabilir.
  • Türkçe kullanımı: Kişiler sosyal ağ sağlayıcıya başvurularını Türkçe yapabilirler ve bu başvurular Türkçe cevaplandırılır.
  • Veri lokalizasyonu: Verilerin Türkiye’de barındırılması hususunda “temel kullanıcı bilgileri” ve BTK tarafından belirlenecek diğer bilgilere öncelik verilir.
  • Uyumluluğun değerlendirilmesi: Kişilerin başvurularına cevap verilmesi hususunda sosyal ağ sağlayıcının uyum seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler belirlenmiştir.
  • Kapsam dışı teyidi: Sosyal ağ sağlayıcı günlük erişim sayısının 1 milyonun altına düşmesi halinde BTK’ya başvurabilir ve BTK tarafından yapılacak inceleme sonucunda sosyal ağ sağlayıcının kapsam dışı kaldığı kendisine bildirilir.

Sonuç

Düzenleme sosyal ağ sağlayıcılar için 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükleri ve bunlara uyum sağlanması noktasında yol gösterici hükümler içeriyor. Sosyal ağ sağlayıcıların 5651 Sayılı Kanun kapsamındaki yeni yükümlülüklerini yerine getirirken Düzenlemede yer alan gereklilikleri ve usulleri dikkate alması gerekmektedir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.