Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Zorunlu Karşılık Oranları Değişti

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Merkez Bankası“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 20 Ağustos 2019 tarih ve 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 9 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Belirli bir oranda kredi büyümesine sahip bankalar için bazı zorunlu karşılık oranlarında azaltmaya gidildi. Bu doğrultuda, Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranı %10 ile %20 arasında olan bankalar, tüm vade dilimlerinde (1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç) %2 oranında zorunlu karşılık ayıracak.
  • Kredi büyüme oranı bu limitler arasında olan bankalar, karşılık oranı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık döneminden başlayarak altı zorunlu karşılık dönemi boyunca %2 oranını uygulayacak. Ancak bu dönem içinde zorunlu karşılık oranlarının değişmesi durumunda, kalan dönemlerde yeni belirlenen oranlar uygulanacak.
  • Bu kredi büyümesini tutturamayan bankalar, önceki oranlarda zorunlu karşılık ayırmaya devam edecek.
  • Kredi büyüme oranı hesaplamasında dövize endeksli krediler ile bankalara kullandırılan krediler dikkate alınmayacak.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet izni alarak faaliyete yeni başlayan bankalar, faaliyet başlangıç tarihlerinden itibaren 2 yıl süreyle ayırmaları gereken zorunlu karşılıklar bakımından %2’lik orandan faydalanamayacak.
  • Bankalar, nakdi kredi büyüme oranlarını, zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankası’na bildirecek.

Sonuç

Değişiklik, bankaların Türk lirası cinsinden kredi teminini teşvik ederek piyasadaki likiditeyi artırmayı amaçlıyor.

Benzer içerikler