Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

SPK Halka Arzlara İlişkin Esneklik Sağlamaya Devam Ediyor: Satış Dönemi Süreleri Yine Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 11 Kasım 2021 tarih ve 2021/57 sayılı Bülteninde yayımlanan kararı (“Karar“) ile altı aylık ara dönem finansal tablolarına göre hazırlanan izahnameler ile yapılacak halka arzlarda satışa 1 Aralık 2021 tarihine kadar başlanabileceğine hükmetti.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar’a göre, satışın 16 Ağustos 2016 ve 1 Aralık 2021 tarihleri arasında başlayacağı halka arzlarda, izahnamenin altı aylık ara dönem finansal tablolara göre hazırlanması yeterli olacak.

SPK ayrıca, satışı yine yukarıdaki tarihler arasında gerçekleşecek ilk halka arzlar bakımından, ilgili satış döneminin sona ermesinden sonra başlayacak satışlarda bir sonraki dönemde kullanılması esas olan finansal tabloların izahnameye ek olarak sunulmasına imkân tanıyan 15 günlük süreyi de 30 güne çıkardı. Bir başka deyişle, dokuz aylık ara dönem finansal tablolarının izahnameye eklenmesi şartıyla, söz konusu halka arzlarda satış 31 Aralık 2021 tarihine kadar başlayabilecek.

SPK daha önce yıl sonu finansal tablolarına göre hazırlanan izahnamelerle yapılacak halka arzlar için satış süreci başlangıcını 14 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatmıştı. Bu kararı 25 Haziran 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz‘de ele almıştık.

Sonuç

SPK, sermaye piyasalarındaki hareketlilik ve olağandışı adette halka arz girişimi kaşısında halka arzlara ilişkin esneklik sağlamaya ve piyasa faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.