Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon

              Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Elektrikli Skuter Yönetmeliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (“Bakanlıklar“) tarafından 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, elektrikli skuter piyasasını düzenlemek amacıyla bir takım kurallar öngörüyor. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

E-Skuter Kullanıcılarına Yönelik Kurallar

Yönetmelik paylaşımlı e-Skuter kullanımı sırasında uyulması gereken temel kuralları belirlemektedir. Yönetmelik’in 5. Maddesi uyarınca e-Skuter yaya yolunda, otoyolda ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz. İlaveten, sürücünün e-Skuter’i tek elle veya başka bir araca bağlamak suretiyle kullanımı yasaktır. Sürücü e-Skuter üzerinde yük ve yolcu taşıyamaz. Bu kurallar çerçevesinde tüm sürücüler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili mevzuatta belirlenen düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Paylaşımlı E-Skuter İşletmeciliği

Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca paylaşımlı e-Skuter Hizmeti Sağlayıcısı (“Hizmet Sağlayıcı“) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurmak suretiyle Paylaşımlı E-Skuter Yetki Belgesi (“Yetki belgesi“) almalıdır. 8. Madde uyarınca Söz konusu Yetki belgesi başvurusunda bulunanların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuranların 500.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması, standartları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek, yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ve mobil uygulamaya sahip olması, veri tabanını Türkiye’de muhafaza etmesi, en az 250 adet e-Skuter’e sahip olması ve son olarak TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001 ile ISO 45001 sertifikalarına sahip olması şartları aranmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı Yetki Belgesi almasının ardından Paylaşımlı E-Skuter İzni (“İzin“) almalıdır. Söz konusu izin belediye/bölge özelinde verilecektir. Dolayısıyla Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan e-Skuter hizmeti ilgili belediye/bölge sınırlarını aşamaz. E-Skuterlerin izinli alanı dışına çıkarılmış olması halinde Hizmet Sağlayıcı e-Skuterleri 48 saat içerisinde izinli alana geri getirmekle yükümlüdür.

Yaptırımlar

Yönetmeliğin ihlali sebebiyle oluşabilecek idari para cezaları 1.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. İhlalin tekrarlaması halinde ceza kademeli olarak 50.000 TL’ye kadar çıkabilir. Bu durumda ilaveten faaliyetlerin altı ay süreyle durdurulmasına karar verilebilir.

Sonuç

Yönetmelik e-Skuter piyasasına yönelik oldukça önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. İlaveten, E-Skuter sektöründe pek çok düzenlemenin önünü açtığı belirtilmelidir. Bu çerçevede Paylaşımlı e-Skuter Hizmet Sağlayıcıları konuya ilişkin detayları yakından takip etmelidir.