Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Değişiyor

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (“Çerçeve Anlaşma“) ilişkin değişiklik protokolü bankalar ve diğer finansal kuruluşların imzasına açıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Yönetmelik’te 21 Kasım 2018 tarihinde yaptığı değişiklikler ile yabancı bankaların Çerçeve Anlaşma’ya taraf olabileceklerinin altı çizilmiş; bunun usul ve esaslarının Çerçeve Anlaşma’da düzenleneceği belirtilmişti.

TBB’nin hazırladığı değişiklikler ile Yönetmelik’te gerçekleşen değişikliklerin Çerçeve Anlaşma’ya yansıtılması amaçlanıyor.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Yabancı kredi kuruluşları, borçlu bazında Çerçeve Anlaşma’yı imzalayıp, anlaşmayı lider bankaya teslim ederek finansal yeniden yapılandırma sürecine katılabilecek.
  • Yabancı kredi kuruluşları, yerleşik olduğu ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlar olarak tanımlandı.
  • Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin (“Yapılandırma Sözleşmesi“) müzakere aşamasında, Çerçeve Anlaşma’ya taraf olmayan alacaklılar tarafından, borçlunun toplam borç/risk tutarının %25’ini aşan miktarı için yasal takip işlemlerine başlanır ve bu takipler 30 gün içinde sona erdirilmezse, (i) Çerçeve Anlaşma’ya konu alacakların en az %75’ini ve (ii) Çerçeve Anlaşma’ya taraf alacaklı kuruluşlarının sayısının en az %30’unu temsil eden alacaklı kuruluşların onayıyla (“Konsorsiyum Nisabı“) sözleşme müzakerelerine son verilebilecek. Son verilmemesi halinde ise her bir alacaklı kuruluşun sözleşme müzakeresinden çıkma hakkı olacak.
  • Yapılandırma Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra Çerçeve Anlaşma’ya taraf olmayan alacaklılar tarafından borçlu aleyhine yasal takip işlemlerine başlanır ve bu takipler 30 gün içinde sona erdirilmezse, Konsorsiyum Nisabı’nın sağlanmasıyla Çerçeve Anlaşma’nın feshine veya tadiline karar verilebilecek. Fesih veya tadil kararı alınmaması halinde her bir alacaklı kuruluşun Çerçeve Anlaşma’yı tek taraflı olarak feshetme hakkı olacak.
  • Borçluya ek kredi kullandırılması halinde, ek kredi için alınacak yeni teminatlardan yapılacak tahsilatlar, öncelikle ek kredinin ödemesinde kullanılacak. Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan bankalardan ek kredi kullandırmayanlar, bu yeni teminatlardan ve Çerçeve Anlaşma kapsamında yapılan tahsilatlardan öncelikli tahsilat talep edemeyecekler.

Sonuç

Değişiklikler, yabancı kredi kuruluşlarının finansal yeniden yapılandırma sürecine borçlu bazında katılması ve alacaklı kuruluşlara çeşitli durumlarda müzakereleri sonlandırma veya Yapılandırma Sözleşmesi’ni sona erdirme gibi önemli imkânlar getiriyor.

Benzer içerikler