Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borsa İstanbul’un Yeni Pazar Yapısı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BIST“) 17 Eylül 2020 tarihli Duyurusu’na (“Duyuru“) göre, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda likiditenin arttırılması amacıyla pazar yapısında değişikliğe gidiliyor. Pay Piyasası Yönergesi’ne yansıtılacak olan bu değişiklikler, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Duyuru Ne Anlama Geliyor?

  • Yapılacak değişiklikler uyarınca şu an mevcut olan Yıldız Pazar Grup 1 – Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1 – Grup 2 şeklindeki grup ayrımları ortadan kalkacak.
  • Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar adı altında birleşecek.
  • Ana Pazar Grup 1’in yerini Ana Pazar alacak.
  • Ana Pazar Grup 2’nin yerini ise Alt Pazar alacak.
  • Ayrıca Gelişen İşletmeler Pazarı da Alt Pazar’a dâhil edilecek. Bu kapsamda Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmekte olan şirket payları Alt Pazar’a kote edilerek 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren bu yeni pazarda işlem görecek.

Bu nedenle Gelişen İşletmeler Pazarı’nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Prosedür de yürürlükten kalkacak.

  • BIST’in Kotasyon Yönergesi uyarınca sağlanması gereken kotasyon şartlarından biri olan halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükselecek. Ana Pazar için aranan 50 milyon TL’lik şart değişmeyecek. Alt Pazar için ise bu şart 20 milyon TL olarak belirlenecek.

Sonuç

Yapılacak değişiklikler ile Borsa İstanbul’daki pazarlar arası bölünme azalacak, böylece payların likiditesi ve piyasadaki bilgi verimliliği artacak.