Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

VERBİS’e Kaydoldunuz Mu?

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“) 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/238 sayılı kararı uyarınca VERBİS kayıt tarihleri uzatılmış olup aşağıdaki veri sorumlularının en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları.

Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bilindiği üzere, Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecek. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının 31 Aralık 2021 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Benzer içerikler