Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı – Şubat 2021

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme  

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 3 Şubat 2021 tarihinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında Yönetmelik ekinde yer alan “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” listesine yeni bir aldatıcı ticari uygulama eklendi.

Ne Değişecek?

Yapılan ekleme kapsamında “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” aldatıcı ticari uygulamalardan sayılacak. Aldatıcı ticari uygulamalar haksız ticari uygulama sayılmakta ve yasaklanmakta. Böylece, örneğin ürünün nihai tüketiciye satış fiyatında artış yapmadan, ancak birim fiyatını artıracak şekilde gramajını düşürerek satışa sunmak Yönetmelik’e aykırı addedilebilecek.

Yönetmelik kapsamında haksız ticari uygulamalarda bulunan şirketler aleyhine uygulanacak müeyyideler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesinde düzenleniyor. İlgili düzenlemeye göre, haksız ticari uygulamalarda bulunanlar hakkında haksız ticari uygulamanın 3 aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya 2021 yılı itibariyle 11.429 Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı vermeye yetkili. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 2021 yılı itibariyle 114.326 Türk Lirası olarak uygulanabiliyor. Ayrıca, aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinin tespiti halinde reklamlara ilişkin müeyyideler ayrıca uygulama buluyor.

Sonuç

Bakanlık, tüketicileri korumaya yönelik düzenleyici faaliyetlerine devam ediyor. İlgili tüm şirketler, Yönetmelik değişikliklerini dikkatle incelemeli, ticari reklam faaliyetlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler