Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TCMB, Zorunlu Karşılık Teşviklerini Genişletti

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı (“Değişiklik“).

Değişiklik Ne Getiriyor?

TCMB, Aralık 2019’da bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilmesi için belli şartlar öngörmüştü. Buna göre, yalnızca (i) yıllık kredi büyüme oranı %15’in üzerinde ve uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı %15’ten küçük olan bankalar (%15 dahil) (“Grup 1“) ile (ii) yıllık kredi büyüme oranı 15%’in altında (%15 dahil) ve uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı %5’ten büyük (%5 dahil) bankalar zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilmektedir.

Değişiklik uyarınca, yıllık reel kredi büyüme oranı ve uyarlanmış yıllık reel kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankalar da 25 Aralık 2020 tarihine kadar Grup 1 kapsamında değerlendirilecek ve zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilecekler.

Değişiklik ile Grup 1’in kapsamı genişletilmişken, Grup 2’nin kapsamında bir değişiklik söz konusu olmadı.

Değişiklik, 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren geriye dönük olarak etkili olacaktır.

Zorunlu karşılık teşviklerine dair daha fazla bilgi almak için 17 Aralık 2019 tarihli Hukuk Bültenimize bakabilirsiniz.

Sonuç

COVID-19 salgının ekonomideki olumsuz etkileri sonucu kurumların ve bireylerin kredi taleplerinde artış yaşandı. TCMB, zorunlu karşılıkların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve kısa vadeli kredilerin faiz oranlarını desteklemek adına, geçici bir süre için zorunlu karşılık teşviklerden yararlanabilecek bankaların kapsamını genişletti.

Benzer içerikler