Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Bankacılık Sektöründe Yeni Tedbirler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”BDDK”)  26 Mart 2020 tarihli ve 8967 sayılı kararı ile bankaların likidite gerekliliklerine ilişkin bazı raporlama muafiyetleri sağlandığını açıkladı.
  • BDDK, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanması öngörülen aşağıdaki tedbirleri açıkladı:
    • Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik”) 32. maddesi uyarınca, toplam ve yabancı para karşılama oranlarının Yönetmelik’te belirlenen asgari orandan düşük olması veya düşük olmasının beklenmesi halinde ilgili bankaların oransal sınırlara uyumsuzluğun nedenlerini ve buna ilişkin alınması planlanan önlemleri BDDK’ya bildirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları için bu uyumsuzluğun iki hafta içinde giderilmesi zorunlu tutulmakta ve bir takvim yılı içinde konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları için giderilen uyumsuzluk dahil altı uyumsuzluk ve konsolide toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları için giderilen uyumsuzluk dahil (arka arkaya olmamak kaydıyla) toplamda iki uyumsuzluğun gerçekleşmesine izin verilmektedir.  Mevduat ve katılım bankaları 31 Aralık 2020 tarihine kadar 32. madde kapsamındaki bu yükümlülüklerden muaf olacaktır. Ancak bu bankalar, Yönetmelik’in 31. maddesi uyarınca, likidite karşılama oranlarını haftalık olarak BDDK’ya raporlanmaya devam edecekken; kalkınma ve yatırım bankaları likidite karşılama oranlarını BDDK’ya raporlama yükümlülüğünden muaf olacaktır.
    • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (”LY Yönetmeliği”) 15. maddesi uyarınca herhangi bir bankanın, asgari likidite yeterlilik oranlarını sağlayamadığı takdirde bu durumun nedenlerini BDDK’ya bildirmesi ve haftalık oranlar için bu uyumsuzluğu iki hafta içinde gidermesi gerekmektedir. Ayrıca LY Yönetmeliği uyarınca, bir takvim yılı içinde, giderilen uyumsuzluk da dâhil olmak üzere, toplamda altı uyumsuzluk gerçekleştirilebilirken; arka arkaya en fazla iki uyumsuzluğa izin verilmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları bahsi geçen bu yükümlülüklerden muaf olacaktır. Ancak LY Yönetmeliği’nin 14. maddesi kapsamında likidite yeterlilik oranlarının düzenli olarak BDDK’ya raporlanmasına devam edilecektir.

Sonuç

Bankalara esneklik sağlamak adına peşi sıra açıklanan idari tedbirler, COVID-19 salgınının finansal piyasaların kilit oyuncuları olan bankalar üzerinde yarattığı operasyonel ve mali yükü en aza indirerek bankaların finansal sağlığını korumayı amaçlamaktadır.