Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık“) 22 Ekim 2019 tarihinde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) yayımladı. Yönetmelik, aynı isimdeki 18 Şubat 2005 tarihli yönetmeliği ilga ederek sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile sinema film gösterimlerine ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Ne Değişti?

Yeni Yönetmelik uyarınca, sinema filmleri ve fragmanlar, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmadan önce cinsellik, çıplaklık, şiddet, korku ile uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar gözetilerek değerlendirilip sınıflandırılmaya devam edecek. Bu kapsamda film gösterimi öncesinde veya tanıtım materyallerinde gösterilecek Mülga Yönetmelik’te yer alan işaret ve ibareler, yaş sınırları bakımından güncellendi.

Yönetmelik uyarınca yürürlüğe giren bir diğer önemli değişiklik ise, sinema salonlarında gösterime girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmlerinin, gösterime girdikleri tarihten itibaren belirli bir süre başka mecralarda yayınlanamayacak olmaları. Ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay, ücretsiz yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda ise 6 ay boyunca yayınlanamayacak olmalarıdır.

Sinema salonu işletmecileri açısından da birtakım yükümlülükler getiren Yönetmelik ile birlikte sinema salonu işletmecileri, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgiler ile Bakanlık’ça talep edilen diğer bilgilerin Bakanlık’a iletimi için yeterli donanım ve yazılımı sağlamakla yükümlü tutuldu. Bilet satışlarında sinema filmi bileti ile birlikte başka ürünün satışının aynı anda yapılması veya film biletinin başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanması da yasaklandı.

Yeni Yönetmelikle birlikte, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak şekilde sınırlandırıldı. Ayrıca fragman süreleri de en az üç en fazla beş dakika olacak şekilde düzenlendi.  Yönetmelik’te belirlenen şartlara uymaksızın film gösterimi ve dağıtımı yapılması halinde de film yapımcıları, etkinlik düzenleyenler, sinema salonları ve filmin dağıtımını yapanlar için yirmi bin ile elli bin Türk Lirası arasında değişen yaptırımlar öngörüldü.

Sonuç

Yönetmelik, film yapımcılarına, sinema etkinlikleri düzenleyenlere, sinema salonu işletmecilerine ve filmlerin dağıtımlarını yapanlara yönelik çeşitli düzenlemeler getiriyor. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler, Yönetmelik’te yer alan düzenlemeleri dikkatle incelemeli ve mevzuata uyum için gerekli adımları atmalıdır.