Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Yönelik Yönetmelik’te Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

              Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi. Değişiklik kapsamında belirli işyerlerinin mevzuata uyum tarihi ertelendi.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler uyarınca, sıhhi müesseseler sınıfına tabi açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler, taşınmaz ticareti ile uğraşan işyerleri ve enerji sanayii kategorisinde yer alan işyerleri dahil, gayrisahihi müessesseler sınıfına tabi belirli işyerlerinin Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırma ve ekipman ya da makine kontrolü gibi konularda aranan şartlara uyumlu hale getirilmesi için öngörülen son tarih 31 Temmuz 2021’den, 31 Temmuz 2022 tarihine uzatılmıştır.

Sonuç

Yönetmelik değişiklikleri ile belirli işyerlerinin mevzuata uyum süresi uzatıldı. Tüm ilgili şirketler, Yönetmelik düzenlemelerini dikkatle incelemeli ve 31 Temmuz 2022 tarihine kadar mevzuata uyum için gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler