Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ürün Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Yeni Yönetmelikler Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

   Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun (“Kanun“) 24(2)(a) ve (b) fıkraları uyarınca düzenlenen CE İşareti Yönetmeliği (“CE Yönetmeliği“), Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (“Kuruluşlar Yönetmeliği“) ve Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği (“Değerlendirme Yönetmeliği”) 27 Mayıs 2021 tarihinde 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelikler üreticinin sorumluluğu ile uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri gibi konularda önemli değişiklikler içeriyor. CE Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.  Kuruluşlar Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. Değerlendirme Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

CE İşareti Yönetmeliği

Yeni Yönetmelik imalatçı, yetkili temsilci ve ithalatçının yanı sıra, dağıtıcının da yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre dağıtıcı, piyasada bulundurduğu ürüne gerekli özeni göstermek ile yükümlüdür. İlaveten, dağıtıcı bir ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün “CE” işareti taşıdığını ve uygunluk gösteren belgelerinin bulunduğunu teyit etmekten sorumludur. Dağıtıcının, yetkili kuruluşun (yani, ilgili ürünün teknik düzenlemelerini hazırlayan kamu kuruluşu) talebi üzerine uygunluk belgelerini yetkili kuruluşa sunması gerekebilecektir. İmalatçıların bahsi geçen yükümlülüklere uymamaları halinde ise Kanun’un 20. Maddesi uyarınca idari para cezası kesilebilecektir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile Türkiye’de şube ya da temsilcilik açan yabancı onaylanmış kuruluşlar, faaliyet alanlarına ilişkin olarak sorumlu yetkili kurumları bilgilendirmekle yükümlüdür. İlk defa faaliyete başlayacak uygunluk değerlendirme kuruluşları açısından bu bildirimin bir ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşları ise faaliyet alanlarına ilişkin olarak yapacakları bildirimi, bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlamakla yükümdür. Dolayısıyla ilgili bildirim için son tarih 27 Temmuz 2021 olacaktır. Bahsi geçen yükümlülüklere uyulmaması halinde Kanun’un 20. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabilecektir.

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

Değerlendirme Yönetmeliği, uygunluk değerlendirmesi sırasında uyulması gereken genel ilkeleri belirlemektedir. Söz konusu yönetmeliğin ekinde modüllerin yer aldığı bir liste bulunmaktadır. Her bir modül, ürün grubunun taşıdığı risk seviyesine bağlı olarak uygunluk değerlendirmesi sırasında izlenmesi gereken metotları belirlemektedir. İlgili yönetmelik ayrıca, onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluk denetimine ilişkin verilen kararlara karşı yargı yolunun açık olduğunu hüküm altına almaktadır.

Sonuç

Söz konusu yönetmelikler, ürün güvenliği mevzuatında esaslı değişiklikler getirmektedir. Bu alanda çalışan şirketler ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, değişiklikleri dikkatle inceleyerek, yeni yükümlülüklerine uymak adına gerekli önlemleri almalıdır.