Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TİTCK Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler için Bilgilendirme Kılavuzu Yayınladı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Sağlık ve Yaşam Bilimleri

Yeni Gelişme

30 Ekim 2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyoneller için Bilgilendirme Kılavuzu (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, farklı tarihlerde yayınlanmış kılavuzlar ile yapılan tekrarları sadeleştirmeyi ve tüm bu kılavuzları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Ne Değişecek?

TİTCK, daha önce yayınlanmış olan aşağıdaki kılavuzları değerlendirerek tek bir kılavuz oluşturdu. Yeni kılavuz, farklı kozmetik ürünlere, doğal ve organik kozmetik ürün iddialarına, kozmetik ürünlerin ambalajlanmasına, kalite ve güvenliği sürdürülmesine ilişkin hususlar hakkında bilgiler içermektedir. Bu kılavuz, ithal ve imal edilen ürün sahiplerini, hizmet sağlayıcılarını ve profesyoneller de dâhil olmak üzere tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kılavuz, kozmetik ürünlerin yanlış kullanımından doğabilecek olası tehlikeleri önlemek ve kozmetik ürünleri güvenle piyasa sürebilmek için rehberlik sağlamaktadır.

Kılavuz 28 Ekim 2020’de yürürlüğe girmiş olup, aşağıda sıralanan kılavuzlar bu tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0
 • Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0
 • Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz
 • Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
 • Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Kılavuz Sürüm 1.0
 • Kozmetik Ürünler UZEM Bildirim Kılavuzu Sürüm 1.0
 • Profesyonel Kullanım Amaçlı Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
 • Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz
 • Kozmetik Ürünlerin Depolanmasında, Nakliyesinde, Satışa ve Hizmete Sunulduğu Kılavuz
 • Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz
 • Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar için Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 2.0
 • Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0
 • Kozmetik Ürünler ve Bileşimleri Hakkında Kılavuz
 • Kozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
 • Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine Ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
 • Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz

Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

TİTCK, kozmetik ürün üreticileri, tüketicileri, hizmet sağlayıcıları ve profesyonel ürün profesyoneller için kapsamlı bir kılavuz sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda tüm ilgililer, güncellenmiş kılavuzu gözden geçirmeli ve TİTCK’nın ilgili duyurularını takip etmelidir.