Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Geri Kazanım Katılım Beyannamelerine İlişkin Yeni Düzenleme

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“), 22 Mart 2020 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ’inde (“Tebliğ“) değişiklikler yaparak, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede bulunan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payı beyan dönemlerini belirledi. Değişikliğe tabi olacak ürünler arasında plastik poşetler de bulunuyor.

Ne Değişecek?

Çevre Kanunu kapsamında, plastik poşet ve Kanun’da listelenen diğer ürünleri piyasaya arz eden satış noktaları ile piyasaya arz eden/ithalatçıların, ilgili vergi dairelerine geri kazanım katılım payı beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bakanlık, Tebliğ’de yaptığı değişiklikler ile, beyan dönemlerini yeniden düzenledi.

Mülga düzenlemede beyan dönemleri, kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için üç aylık olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemede bu ayrım ortadan kaldırıldı ve beyan dönemleri 2020 yılı için altı aylık, 2021 yılı ve devamı için üç aylık olarak belirlendi. Bakanlık, yapılan değişiklikler doğrultusunda Tebliğ’in 4. ve 12/B maddelerinde yer alan örnekleri de güncelledi.

Ayrıca, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname veren mükelleflerin 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname erdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeleri gerekmeyecek.

Tebliğ’de yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bakanlık, Tebliğ’de yaptığı değişiklikler kapsamında geri kazanım katılım payı beyan dönemlerini uzattı. Plastik poşet ve Çevre Kanunu’nda öngörülen diğer ürünleri piyasaya arz eden tüm satış noktaları ve ithalatçılar, Tebliğ’de yapılan değişiklikleri dikkatle incelemeli, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini Tebliğ’de öngörülen sürelere uygun şekilde ilgili vergi dairelerine sunmalıdır.