Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Yayınlarında RTÜK Denetimine İlişkin Taslak Yönetmelik Yayınlandı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“Radyo ve Televizyon Kanunu“) Mart ayında yapılan değişiklikler kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Radyo ve Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) taslağı, 27 Eylül 2018 tarihinde RTÜK’ün internet sitesinde yayınlandı.

Arka Plan

Radyo ve Televizyon Kanunu’na Madde 29/A hükmünü ekleyen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radyo ve Televizyon Kanunu’na eklenen Madde 29/A hükmü ile artık internet üzerinden yayın yapmak isteyen kişilerin RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Bu doğrultuda, yayın lisansı bulunmayan veya lisansı iptal edilmiş kişilerin yayın hizmetlerini internet ortamından iletmesi halinde söz konusu yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Yönetmelik Neler Getiriyor?
Taslak Yönetmelik, internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlar ile isteğe bağlı olarak tanımlanan izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği platformlarla ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlarını sadece internet üzerinden yapmak isteyen hizmet sağlayıcılara RTÜK’ten “yayın lisansı” alma yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları kendilerine ait bir internet adresi ve mobil uygulama üzerinden izleyiciler sunan kuruluşların da internet ortamından “yayın iletim yetkisi” alması gerekecek. Yönetmelik kapsamında yayın lisansı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere, yayın iletim yetkisi ise limited veya anonim şirketlere verilecek. Yayın lisansı bulunmayan veya lisansı iptal edilmiş kişilerin yayın hizmetlerini internet ortamından iletmesi halinde söz konusu yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsayacak.

Yönetmelik’te yer alan hükümler aşağıda sayılan yabancı hizmet sağlayıcılar hakkında da uygulama alanı bulacak:

  • Uluslararası anlaşmalar ve Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı yayın yapan ve bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki hizmet sağlayıcı ya da platform işletmecileri,
  • İnternet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşları,
  • Yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları.

Bununla beraber internet ortamından yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcıları, RTÜK’ün talebi üzerine şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve abone sayılarına ilişkin her türlü ve bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermekle yükümlü olacak. Yönetmelik taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte artık gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında bulunan ve internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ile platformların Türkiye’deki faaliyetleri RTÜK denetimine tabi olacak. Özellikle yurtdışında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve platformların RTÜK tarafından verilecek yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi kapsamında Türkiye’de internet üzerinden yayın yapabilmeleri için Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişiliğe sahip olmaları gerekecek. Bu nedenle, internet üzerinden yayın yapan hizmet sağlayıcı ve platform işletmecileri, Yönetmelik’te yer alan yükümlülükleri dikkatle incelemeli ve yayın lisansı ile yayın iletim yetkisi alabilmek için gerekli adımları atmalıdır.

Öte yandan, yayın yapılabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişiliğe sahip olunması, aynı zamanda bu tüzel kişiliğin Türkiye’de vergilendirilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, yasal yükümlülüklerin yanı sıra, mali yükümlülüklerin de göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır.