Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

“.tr” uzantılı alan adlarında TRABİS döneminin başlangıcı 14 Eylül 2022 tarihine çekildi!

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) arasında imzalanan 21 Aralık 2018 tarihli protokol uyarınca “.tr” uzantılı alan adlarının yönetim ve tahsisine ilişkin her türlü yetki Nic.tr’den BTK’ye devredilmiştir. Nic.tr tarafından, “.tr” uzantılı alan adları yönetiminin BTK’ye devrinin 2022 itibariyle tamamlanacağı akabinde “.tr” Ağ Bilgi Sistemi’nin (“TRABİS”) faaliyete geçirileceği yakın zamanda kullanıcılara duyurulmuş fakat TRABİS’in devreye girmesi için kesin bir tarih verilmemişti. TRABİS döneminin beraberinde getireceği değişikliklere ve yeniliklere dair kaleme aldığımız hukuk bültenlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni gelişme

TRABİS’in 29 Eylül 2022 tarihinde devreye alınacağı BTK tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıcılara ve ilgililere duyurulmuştu. TRABİS’in faaliyete geçeceği tarihe ve kullanıcıların belgesiz olarak tahsis etmek istedikleri “com.tr”, “org.tr” ve “net.tr” uzantılı alan adları için ön sipariş oluşturmalarına imkan tanıyan METUnic TRABİS Ön Sipariş (Backorder) Hizmeti’ne (“Ön Sipariş Hizmeti”) ilişkin detayları ele aldığımız hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

BTK’nın 19 Ağustos 2022 tarihli son duyurusuyla, TRABİS’in 14 Eylül 2022 tarihinde faaliyete geçeceği açıklanmış ve böylelikle “.tr” uzantılı alan adlarında TRABİS döneminin başlangıcı daha erken bir tarihe çekilmiştir.

Sonuç

TRABİS’in 14 Eylül 2022 tarihinde faaliyete başlayacağı BTK tarafından duyurulmuştur. TRABİS’in faaliyete geçişi ile birlikte, önceki hukuk bültenlerimizde detaylarını paylaştığımız köklü değişiklik ve yenilikler de hayata geçecektir. TRABİS dönemi başlayana dek işletilecek olan Ön Sipariş Hizmeti ise kullanıcıların alan adı başvurularında meydana gelmesi beklenen yoğunluktan olumsuz yönde etkilenmemelerini sağlamak üzere METUnic tarafından devreye alınmıştır. BTK’nın TRABİS döneminin daha erken bir tarihte başlayacağını duyurduğu son gelişme uyarınca, Ön Sipariş Hizmeti’nden faydalanmak isteyen kullanıcıların en kısa sürede buradan ön siparişlerini oluşturmaları gerekmektedir.

Benzer içerikler