Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

“Zorunlu Arabuluculuk” Tahkimi Seçen Taraflar İçin Zorunlu Değil

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun uyarınca alacak ve tazminat taleplerine ilişkin olarak ticari dava açmak için tarafların öncelikle arabuluculuk sürecini başlatması gerekmektedir (bkz. 21 Aralık 2018 tarihli mevzuat değişikliği duyurumuz).

7155 sayılı Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na (“Arabuluculuk Kanunu“) bir hüküm eklenmiştir. Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesi uyarınca, tarafların uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözmeyi kararlaştırdıkları hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

Sonuç

Eğer taraflar hâlihazırda bir tahkim anlaşması imzalamışlarsa, zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmadan uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözebilirler. Eğer taraflar tahkimi tercih etmemişler ancak zorunlu arabuluculuktan kaçınmak istiyorlarsa bir tahkim anlaşması yaparak zorunlu arabuluculuk aşamasını atlayabilirler.

Sonuç olarak, uyuşmazlığın tarafları arabuluculuğun etkili olmayacağını ve bu nedenle zorunlu arabuluculuk aşamasını atlamayı düşündükleri hallerde, tahkim anlaşması yapıp doğrudan tahkim yolunu tercih edebilirler.

Benzer içerikler