Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Hukuku: Yeni Düzenlemeler Yolda

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), internet sitesinde İnternet Değişim Noktası Kurulması Yükümlülüğü ve İşletimi ile Yurtiçi İnternet Trafiği Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nı (“Usul ve Esaslar“) kamuoyu görüşüne sundu. Taslak Usul ve Esaslar’a ilişkin kamuoyu görüşleri 2 Şubat 2018 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan form kullanılarak e-posta ile btd_bilgi@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.

Usul ve Esaslar Neler Getiriyor?

Usul ve Esaslar; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun esas alınarak, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek riskleri bertaraf etme amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda, Usul ve Esaslar internet trafiğinin yönetimini düzenlemekte ve internet değişim noktası (İDN) kurulması ve işletilmesine ilişkin birtakım yükümlülükler öngörüyor.

Usul ve Esaslar uyarınca, işletmeciler, kaynağı ve hedefi yurtiçinde olan internet trafiğinin yurt dışına çıkarılmamasını sağlamakla yükümlü kılınıyor. Bunun sağlanması amacıyla, işletmeciler kaynağı ve hedefi yurtiçinde olan internet trafiklerini, İDN’ye doğrudan ya da dolaylı olarak bağlanarak söz konusu İDN’de değiştirmek zorunda olacak.

İDN, internet trafiği taşıyan iki veya daha fazla işletmeci arasında internet trafiği değişiminin yapılmasına imkân vermek üzere belirlenen ortak bir noktada tesis edilen altyapıyı ifade etmektedir. Bu kapsamda, taslak Usul ve Esaslar’ın yayınladığı tarih itibariyle pazar payları en yüksek iki internet servis sağlayıcı olan TTNet A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere internet değişim noktası teknik altyapısını kurmakla yükümlü olacak.

İnternet noktası kurulumu Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde tamamlanması gerekecek.

Usul ve Esaslar ile aynı zamanda İDN kurulumuna ve işletimine ilişkin olarak gerekli mal veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi ve İDN kurulum ve işletim maliyetlerinin hesaplanması için İDN-İşletme Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Sonuç

BTK, son yıllarda milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe ilişkin tehditlere karşı önlem almaya aktif bir şekilde devam ediyor. İşletmeciler, söz konusu Usul ve Esaslar’da yer alan hükümleri dikkatle incelemeli ve hükümlerin geliştirilmesi amacıyla görüşlerini bildirerek BTK ile işbirliği içinde hareket etmelidir.

Benzer içerikler