Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tapu Harcı’nda ve KDV Oranında İndirim

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Tapu harcı ve belirli vergi oranlarında değişiklik yapan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Bakanlar Kurulu Kararı”), 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı Ne Anlama Geliyor?

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu harcı, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere, uygulanacak emlak vergisi değerinin 20/1000’inden (%2) 15/1000’ine (%1,5) düşürülmüştür. Söz konusu tapu harcı indirimi, Tapu Müdürlüğü nezdinde konut ve işyerleri için gerçekleştirilen belirli işlemlere uygulanacaktır:

• Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devredilmesi ya da iktisabı;

• Gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devredilmesi ya da iktisabı ve

• Tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğin devri sözleşmesiyle devredilmesi.

Gayrimenkul satışına uygulanan katma değer vergisi %18’den %8 oranına indirilmiştir. Ancak söz konusu oran yalnızca konut ve işyeri satışları için geçerlidir.

Söz konusu tapu harcı ve katma değer vergisi oranı indirimi 31.10.2018 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu tarihten sonra aksine bir düzenleme olmadıkça eski oranlar uygulanmaya devam edecektir.

Sonuç

Tapu harcı ve katma değer vergisindeki değişikliklerin gayrimenkul piyasasını canlandırması beklenmektedir.

Benzer içerikler