Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’dan Kredi Temerrütleri İçin COVID-19 Tedbirleri

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), 17 Mart 2020 tarihli ve 8948 sayılı kararıyla COVID-19
salgını ile ilgili çeşitli önlemler aldı.

Tedbirler Ne Anlama Geliyor?

 • Kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük temerrüt süresi 180 güne
  çıkarıldı.
 • Bankalar, 90 günlük temerrüde rağmen ikinci grupta sınıflandırmaya devam ettikleri krediler için
  ayıracakları karşılıkları, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları
  kendi risk modellerine göre ayırmaya devam edecek.
 • Bankaların yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içinde
  anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha
  yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredi ve diğer alacakları üçüncü grupta sınıflandırma yükümlülüğü
  kaldırıldı.
 • Bu önlemler 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olup, her türlü kredi ve bilanço aktifinde kayıtlı diğer
  alacakları kapsayacak.

 

Sonuç

BDDK, kredi temerrütleri ve finansman koşullarına esneklik sağlayarak, COVID-19 nedeniyle ekonomik ve ticari
faaliyetlerde oluşması beklenen olumsuzlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

Benzer içerikler