Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Halka Arz Şartları Ağırlaştı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), 30 Aralık 2022 tarih ve 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan kararı (“Karar“) ile halka arz için sağlanması gereken finansal kriterlere ilişkin eşikleri yükseltti. Yeniden değerleme kapsamında yükseltilen eşik tutarları ile birlikte halka arz şartları ağırlaştı.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca:

 • Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin başlangıç sermayelerinin en az 30.000.000 TL olması gerekecek.
 • İlk defa halka arz edilecek şirketlerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre:
  • 2021 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 300.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 180.000.000 TL;
  • 2022 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL

​olması gerekecek.

 • Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 231.903.839 TL’nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekecek. Bu halka arzlarda şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olması zorunlu olacak.
 • Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin:
  • 150.000.000 TL’nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı;
  • 150.000.000 TL ile 250.000.000 TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 150.000.000 TL’ye kadar olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için

aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekecek.

Sonuç

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerinde yer alan halka arza ilişkin eşik tutarların yeniden değerleme kapsamında yükseltilmesiyle birlikte halka arz şartları ağırlaştı.