Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

KVKK’nın Covid-19 Test Sonuçları ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına Ilişkin Duyurusu Ne Diyor?

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

         Bu bültenimizi podcast formatında dinleyebilirsiniz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı bilgisi ve test sonucu uygulamalarına ilişkin duyurusunu yayımladı. Duyuru kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılarına değinen Kurum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) uygulamasının istisnası olarak değerlendirdi.

Yeni gelişme

Kurum, 28 Eylül 2021 tarihinde Covid-19 aşı bilgilerinin ve test sonuçlarının toplanmasına ve işlenmesine ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Kurum duyurusunda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında aşı bilgilerinin ve test sonuçlarının işlenmesinin Kanun’un istisnasını teşkil ettiğini belirtmiştir. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru ne diyor?

Kurum değerlendirmesinde öncelikle İçişleri Bakanlığı’nın konser, sinema, toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım için PCR testi ve/veya aşı bilgisi verilmesi zorunluluğu getiren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada bir kez PCR testi talep edilmesini öngören yazılarına değinmiştir. İlaveten Kurum, kişilerin test, rapor, aşı durumu gibi bilgilerinin sağlık verisi teşkil ettiğini ve istisna bulunmadığı halde Kanun’un 6. maddesine uygun olarak işlenmesi gerektiğini belirtilmiştir.

Kurum bu değerlendirmelerini takiben Kanun’un istisnalarına atıf yaparak kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması ve Covid-19 ile mücadele uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve kapsayıcı faaliyetler kapsamında aşı bilgilerinin veya PCR test sonucunun talep edilmesinin de Kanun’un 28/1(ç) maddesi uyarınca istisna kapsamında olacağını değerlendirmiştir.

Bu doğrultuda, kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve kapsayıcı faaliyetler kapsamında PCR test sonucu ve aşı bilgilerinin Kanun’un istisnası kapsamında işlenmesine olanak verilmiştir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve kapsayıcı faaliyetler kapsamını aşan veri işleme faaliyetlerinin istisna kapsamında olmayacağı ve Kanun kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Sonuç

Kurum’un duyurusunun ardından, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılarına dayanarak ve bu yazılar ile sınırlı olacak şekilde test sonucu ve aşı bilgilerini işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında değerlendirilmeyeceği söylenebilecektir. Ancak ilgili veri işleme faaliyetlerinin, Bakanlıkların yazılarının kapsamını aşmamaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde, verilerin işlenmesi Kanun kapsamında kabul edilecek ve sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin Kanun hükümlerine tabi olacaktır.