Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat ve İhracatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliği ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliği (“Tebliğler“) 18 Haziran 2019 tarih ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğler, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalat ve ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrollere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğler yayım tarihlerinden itibaren 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Tebliğler Neler Getiriyor?

Tebliğler uyarınca elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatı öncesinde veya bu eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK’ya başvurulması ve BTK’dan uygunluk yazısı alınması gerekiyor. BTK tarafından verilen uygunluk yazısının düzenlenmesinde cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’e uygunluk gibi şartlar aranıyor.

Tebliğlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte beyan edilen cihazların gümrük beyannamelerinin tescilinde BTK tarafından verilen uygunluk yazıları aranacak. Ancak uygunluk yazıları, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin düzenlemelerde veya mevzuatta aranan izin ve belgelerin yerine geçmeyecek.

Sonuç

Bakanlık, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyaların ithalat ve ihracatının düzenlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür eşyalara ilişkin ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüten tüm şirketler, ithalat ve ihracat işlemlerinden önce uygunluk yazısı için BTK’ya başvurmalıdır.

Benzer içerikler