Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’nın Donuk Alacaklara İlgisi Sürüyor: Varlık Yönetim Şirketleri Yeniden Yapılanıyor

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik adlı yeni bir yönetmelik (“Yönetmelik“) ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’i 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten kaldırdı. Bu değişiklikle varlık yönetim şirketlerinin yapısı ve faaliyetleri baştan ele alınıyor.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Canlı alacakların devredilmesi

  • Yönetmelik ile BDDK, varlık yönetim şirketlerinin sadece donuk alacakları değil finansal kuruluşların canlı alacaklarını da devralabileceğini netleştirdi.

İhale zorunluluğu

  • Bankaların halihazırdaki uygulamasına paralel olarak, finansal kuruluşların alacak portföylerinin satışı, münferit risk grubunu içeren alacak portföyü satışı haricinde ihale yoluyla yapılacak.

Borçlulara sağlanacak kredilere ilişkin sınırlama

  • Varlık yönetim şirketleri tarafından borçlulara sağlanabilecek finansmanın toplam tutarı ilgili varlık yönetim şirketinin özkaynaklarının üç katını geçemeyecek.

Borçlularla iletişime sınırlama

  • Tahsilat sürecine ilişkin belirlenen yeni gereklilikler ile BDDK, varlık yönetim şirketlerinin finansal tüketicilerle yapacakları iletişimi sınırlayarak, saat 20.00’den sonra ve Pazar günleri ile resmi tatillerde bu borçlularla iletişim kurulmasını yasakladı.

Kurumsal yönetime ilişkin yeni kurallar

  • BDDK varlık yönetim şirketlerine ilişkin yeni kurumsal yönetim düzenlemeleri getirerek; minimum yönetim kurulu üye sayısını üçe düşürdü ve genel müdüre ilişkin kriterleri güncelledi.

Sonuç

Yeni yönetmelik ile BDDK Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan varlık şirketlerinin (VYŞ) kapasitesinin güçlendirilmesi hedefine yönelik eylemler kapsamında; varlık yönetim şirketleri için yasal altyapıyı güncelledi.